1 °C Stjørdal, NO
26/03/2019

Kirka full av svertesopp

Svertesoppen utenpå panelet kan lett vaskes av. Ny linoljemaling kan påføres, men bør helst inneholde zinkhvit.

Tårnet i Flora kirke er snart mer sort enn hvitt. Ute herjer svertesoppen på det hvitmalte panelet. Jorunn Garberg i bedriften Malersvenneriet as tror derimot kirkas ytterkledning kan reddes fra forfall.

 

De har sett det i lengre tid bygdefolket i Flora. Kirka deres på kirkebakken har med årene blitt sortfarget rundt tårnet. Kirka bærer fra avstand preg av forråtnelse. Går man derimot nærmere innpå guds hus, ser man på ytterkledningen mindre råte enn fryktet.
– Jeg mener det er fullt mulig å redde kirkas utvendige kledningsbord. Det som må til er en skikkelig rundvask for å fjerne svertesoppen på panelet, sier Jorunn Garberg. Hun har flere års erfaring med linoljemaling og dens egenskaper. Garberg synes det blir feil å rette kritikken mot malingen som er påført kirka.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Jorunn Garberg er sikker på at dagens kledning på Flora kirkes tårn kan reddes. Den er bare full av ufarlig svertesopp.

Jorunn Garberg er sikker på at dagens kledning på Flora kirkes tårn kan reddes. Den er bare full av ufarlig svertesopp.


Må vite om malingens funksjonsevne
Jorunn Garberg har den senere tid arbeidet med renovering av Flå kirke. Hun har også erfaringer fra bygningsvern på Ringve i Trond­heim, Selbu museum og fra det private. Hun stiller spørsmål om viktig informasjon kan ha blitt for dårlig kommunisert i oppussingsprosessen ved Flora kirke.
Garberg forteller det finnes linoljemalinger på markedet i dag som er utviklet på grunnlag av mange generasjoner sine erfaringer. Dette kombinert med moderne teknologi for å dekke de fleste behov. En må vite hvilke klimatiske krav overflater blir stilt overfor, og hvilke tiltak som må settes i verk. Det fines store kvalitetsforskjeller når det gjelder denne malingstypen.
– Det finnes linolje som i fremstillingsprosessen blir renset for eggehvitestoffer som er mat for svertesoppen. Rensing av pigmenter, og etter at zinkhvitt ble tatt ut som pigment (miljøkrav), har svertesoppen fått florere fritt. Kun naturlige fungicider har dermed hatt funksjon mot svertesoppen, forteller Garberg og reiser inn i et mer avansert malerfaglig tema.
– Min oppgave er å ivareta eldre bygninger, og i prosessen tilsettes linoljemalingen gjerne zinkhvitt. Det skjer kontinuerlig forskning på området for å finne andre løsninger også, sier Garberg, som uttaler seg på grunnlag av egne erfaringer og kan fremlegge dokumentasjon for sine uttalelser om nettopp linoljemaling, dens egenskaper og bruk av den. Hun er oppriktig opptatt av sitt yrke, sitt spesialfelt og også skjebnen fremover for kirka i Flora.               

Ikke bekymret for ­tårnet
På tross av at Jorunn Garberg ikke har vært opp i høyden og besiktiget status på tårnets øverste deler, er hun lite bekymret for tilstanden når det gjelder råteangrep.
– Det ser rett og slett ille ut med såpass mye svertesopp. Under er trolig ytterkledningen like fin. Det ser vi ved å vaske veggene med riktig såpevann (Garberg vasker av overflatesoppen med fille). Linolje har en meget god inntregningsevne i treverket.
– Det samme er ikke tilfellet med alkydoljemaling, sier Garberg. Langs skipets yttervegger har da også alkydoljemaling skallet av. Dette kan skade treverk mer enn svertesopp. Bart treverk er sårbart, og all maling er i dag av en helt annen sammensetning enn tidligere på grunn av miljørestreksjoner. Det innebærer andre forholdsregler enn hva som var tilfellet tidligere. Ved riktig bruk og sammensetning er hun sikker i sin sak om at linoljemaling er av de beste malingstyper på markedet også i dag.
Fra avstand kan det se ut som alvorlig råteangrep. Det er i følge Garberg ikke tilfelle  på tårnet i Flora kirke.

Fra avstand kan det se ut som alvorlig råteangrep. Det er i følge Garberg ikke tilfelle
på tårnet i Flora kirke.


Kirkeverge og menighetsråd danner komite
Kirkeverge Gunn Eli Leren er for tiden på reise. Leder i menighetsrådet i Hegra, Karin Hyldmo, forteller at det nå snart nedsettes en komite som vil konkludere rundt Flora kirke.
– Vi kjenner til problemene med tårnfoten. Det er rettet spørsmål rundt dette til malerfirmaer. Jeg mener konklusjonen må bli utskifting av panelet med deretter påføring av vanlig maling. Et alternativ som har vært drøftet er å slipe ned eksisterende panel. Komiteen skal først konkludere, og oppstart av tiltak vil uansett ikke skje før til kommende vår 2011, sier Karin Hyldmo i Hegra Menighetsråd.

Les forrige sak:
F.v. Leder for rusbehandling MN, Agne Karin Gårdvik, Pasient- og Brukerombud i Nord-Trøndelag Kjell Vang og Leder for Lærings- og Mestringssenteret i Stjørdal, Rannveig Nielsen.
Pårørende har rettigheter

  Mange hadde møtt fram for å høre Pasient- og Brukerombud […]

Close