-1 °C Stjørdal, NO
18/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Kirkene i påska

 

 

Menighetene i Stjørdal

Påsken 2011

 

Skjærtorsdag (21.april)

Vi er med på det siste måltidet Jesus har sammen med sine venner, der han også innstifter nattverden.

Felles nattverdsgudstjeneste i Lånke kirke kl. 19.00

– nattverdsgudstjeneste i kirka

– fellesskapsmåltid i Lånke menighetshus

 

 

Langfredag (22.april)

Vi følger Jesus på hans vei inn i lidelsen og døden.

 

Felles pasjonsgudstjeneste i Skatval kirke kl. 11.00

Gudstjenesten veksler mellom lesninger fra lidelseshistorien, korte tekstmeditasjoner, salmer og musikk

 

Felles korsvandring  i Stjørdal sentrum kl. 13.00

– Oppmøte på Stjørdal torg ved paviljongen

 

 

Påskenatt (23.april)

Her får vi ta del i påskens store mysterium: Jesus står opp fra de døde. Mørket blir til lys. Livet seirer over døden.

 

Felles påskenattsgudstjeneste i Værnes kirke kl 23.00

– Kirka er åpen fra kl. 22.00. Kirka vil være mørklagt, og det er mulighet for stillhet og meditasjon.

– I påskenattsgudstjenesten tenner vi påskelyset, som brenner i hver gudstjeneste gjennom hele kirkeåret.

 

1.påskedag (24.april)

Han er oppstanden! Halleluja!

 

Høytidsgudstjeneste i Skatval kirke kl. 09.00 med påfølgende påskefrokost. Ta med påsmurt matfat.

Høytidsgudstjeneste i Hegra kirke kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste i Værnes kirke kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste i Lånke kirke kl. 11.00

 

I gudstjenestene påskemorgen feirer vi Jesu oppstandelse og seier over døden. Gudstjenestene preges av fest og glede.

 

 

2.påskedag (25.april)

Livet vant, dets navn er Jesus!

Høytidsgudstjeneste i Okkelberg kapell

kl. 11.00

Gudstjeneste i Værnes kirke kl 11.00

Les forrige sak:
Stjørdalselva over sine bredder

Det er ikke lenge siden det var isen som var trusselen […]

Close