-3 °C Stjørdal, NO
26/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 04

Kirkeruinen ble bygdas smykkeskrin

Jens Hagerup og Lars Flægstad ildsjelene bak bevaringen av kirken

Jens Hagerup (t.v.) og Lars Flægstad leder i dag an for å bevare Logtun kirke. Jens Hagerup (t.v.) og Lars Flægstad leder i dag an for å bevare Logtun kirke.

For Logtun kirke på Frosta er Jens Hagerup og Lars Flægstad ildsjelene i lederrollene for å bevare og bruke kirken. De vil takle tidens tann og hakkespett, og legge til rette for bryllup, konserter og gudstjenester.

Tidligere biskop Finn Wagle i Nidaros sa at Logtun kirke ved Tinghaugen er Frosta sitt smykkeskrin. Den er trolig snart tusen år gammel, nøyaktig alder vet ingen.

Naboen Lars Flægstad har ansvaret for kirkenøkkelen etter 24 år som kirkeverge, og er nå tilsynsmann. Jens Hagerup leder lokalforeningen til fortidsminneforeningen som ble kirkeeier I 1903, da foreningen fikk kirken av kommunen. Han var ordfører fra 1991 til 1999, og har fra da hatt en lederrolle i å ta vare på Logtun kirke.

Frosta kommune kjøpte Logtun kirke av Isak Georg Coldevin 13. mai 1857. I 1903 fikk fortidsminneforeningen kirken. Fra 1932 har kirkeruinen som sto uten tak i 64 år blitt løftet frem til kirken biskop Finn Wagle sa nå er Frosta sitt smykkeskrin.
Frosta kommune kjøpte Logtun kirke av Isak Georg Coldevin 13. mai 1857. I 1903 fikk fortidsminneforeningen kirken. Fra 1932 har kirkeruinen som sto uten tak i 64 år blitt løftet frem til kirken biskop Finn Wagle sa nå er Frosta sitt smykkeskrin.

De to står på og legger til rette for et titalls konserter årlig, og noen gudstjenester. Fortidsminneforeningen er eier, Flægstad og Hagerup følger opp.

Nytt våpenhus, piano, det nye orgel, og en flott løper gjennom kirkerommet er nytt de siste årene.

Hakkespettangrep

De to ildsjelene fikk i gang mottiltak da hakkespett angrep kirken ikke langt tilbake i tid. Den hakket løs, men hullene fikk ikke stå. Det ble ny bordkledning øverst på den ene tverrveggen.

Det er de eneste bordene i dag på steinkirken som tilbake i tid var dekket av treverk. Det ble imidlertid revet av før 1900, og solgt til inntekt for kommunekassen.

Treverket kirken var kledd med og tretaket ble revet og solgt. Etter å ha stått slik som en ruin i 64 år startet gjenreisingen av Logtun kirke i 1932. (Foto: 1. august 1930 i hefte utgitt av atterreisningsnemnda).
Treverket kirken var kledd med og tretaket ble revet og solgt. Etter å ha stått slik som en ruin i 64 år startet gjenreisingen av Logtun kirke i 1932. (Foto: 1. august 1930 i hefte utgitt av atterreisningsnemnda).
Konge uten tak

Kirkeruinen sto uten tak i 64 år til i 1932, og da kong Haakon kom til Logtun i 1930 var det gudstjeneste uten tak. Senere har kong Olav og kong Harald besøkt kirken, men da sørget frostingene for at kongebesøkene fikk tak over hodet. Så kom altertavle og prekestol tilbake, og kirkerommet ble stadig forbedret.

Frem mot nåtida har Logtun kirke blitt tatt godt vare på.

Atterreisingsnemnda

Like før 1930 ble to atterreisingsnemnder valgt. Frostingene ville gjenreise den gamle kirken.

I 1932 ble nytt kirketak lagt. Dører og vinduer ble også satt inn etter imponerende felles innsats av mange. Hester dro lass med store trær til saga på Flægstad. Almenningen og mange som eide skog ga store trær.

Materialdungen vokste, og så fikk kirka til slutt tak. Gammelt glass ble samlet inn, og satt inn. Ruinen ble til kirke igjen. Murene sto, og håndverkere fikk de igjen så flotte som de var før taket ble revet. Fram til i dag har stadig mer kommet på plass.

Den helt spesielle prekestolen laget Johan Bilthugger samtidig som altertavlen. Johan Hansen Kontrafeier malte. Han malte også veggdekorasjoner som har gått tapt.
Den helt spesielle prekestolen laget Johan Bilthugger samtidig som altertavlen. Johan Hansen Kontrafeier malte. Han malte også veggdekorasjoner som har gått tapt.
– Dameforeningen viktig

10. juni 1927 ble Dameforeningen for Logtun kirke stiftet. Borgny Flægstad sto i spissen.

– Deres innsats var svært viktig for å gjenreise, slår Jens Hagerup fast.

Kirkehistorien har mange kapitler. Altertavlen fra 1652, den helt spesielle prekestolen og kisten fra middelalderen hvor Frostatingloven lå med tre lås med hver sin nøkkel er de mest unike gjenstandene.

I 2011 ble nytt orgel endelig tatt i bruk. For en million kroner ble to gamle bygd sammen til ett. Dameforeningen ble oppløst, og omkring 400.000 kroner som var samlet inn gjorde det mulig å kjøpe nytt orgel. Det tok tid, men det lyktes å skrape sammen millionen det kostet.

35 daler fikk Johan Bilthugger for å lage den unike altertavlen. Fra 1652 til 1654 laget han den, og prekestolen. Begge ble malt av Johan Hansen Kontrafeier. Bilthugger laget arbeider til kirkene Alstadhaug, Mære, Stiklestad, Selbu og Byneset. Men den i Logtun kirke regnes som spesiell med Kristus som verdens frelser helt øverst.
35 daler fikk Johan Bilthugger for å lage den unike altertavlen. Fra 1652 til 1654 laget han den, og prekestolen. Begge ble malt av Johan Hansen Kontrafeier. Bilthugger laget arbeider til kirkene Alstadhaug, Mære, Stiklestad, Selbu og Byneset. Men den i Logtun kirke regnes som spesiell med Kristus som verdens frelser helt øverst.
Ingen pengekiste

Det finnes ingen pengekiste å øse av til Logtun kirke, men mange har bidratt med mye opp gjennom årene. Tålmodighet trengs både for å finansiere, og for å få godkjent noe som skal gjøres. Riksantikvaren må godkjenne alle arbeider.

Tidens tann arbeider, og siste arbeidsøkt var da et femtitall takstein ble erstattet på kirketaket. Med svart skifer lagt slik at det kan se ut omtrent som da det var spontak. Taket ble helt tett. Når nye utfordringer vil dukke opp vil ildsjelene ikke nøle. Logtun kirke skal tas godt vare på.

– Skulle hatt et strøk maling, sa Jens Hagerup utenfor våpenhuset nybygd i 1994 da dagslyset seg inn tidlig en dag i desember.

Så låste Lars Flægstad opp kirkedøra. Til Logtun kirke som er så heldig at to vil lede an for å bevare og bruke frostingene sitt smykkeskrin.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Hund påkjørt ved skisenter

Hunden løp videre etter påkjørselen

Close