4 °C Stjørdal, NO
25/11/2020

Kjemper for lokalmediene

– Vi er avhengig av at befolkningen i hele Trøndelag har tilgang til kritisk nyhetsformidling i en krisesituasjon

Skatvalsbygg og Senterparti-politiker Ada Arnstad er opptatt av at lokalmediene skal komme seg gjennom koronakrisen på en anstendig måte.
Elbil-lading

Gjennom en interpellasjon fra Senterpartiet fikk fylkestingsrepresentant Ada Arnstad med seg et enstemmig fylkesting på å sette lokalmedienes situasjon på dagsorden.

– En bransje som merker krisen sterkt er mediene. En plutselig og brutal nedgang i annonseinntektene gjør situasjonen kritisk for alle kommersielle medier. Demokratiet vårt er avhengig av uavhengig og undersøkende journalistikk. Hvis vi ønsker lokalmedier som en bærebjelke i vårt lokale demokrati, må vi handle for det i dag, sier skatvalsbyggen Ada Arnstad.

I følge en pressemelding fra Senterpartiet fulgte Arnstad opp bekymringen med spørsmål til fylkesordføreren om hvilke tiltak fylkeskommunen vil sette inn for å bidra overfor de regionale og lokale mediene i Trøndelag. Særlig bekymring rettet hun mot situasjonen for lokalradioene i Trøndelag og spurte om hva fylkeskommunen spesifikt kan stille opp med overfor lokalradiobransjen, som hun påpekte at er utbredt i og viktig for Trøndelag.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik delte Arnstads bekymring for krisen i mediene som følge av tapte annonseinntekter. Fylkeskommunen har gått til innkjøp av annonseplass for å formidle informasjon fra fylkeskommunen til befolkningen i Trøndelag. For å svare opp bekymringen angående lokalradioene la fylkesordføreren frem følgende forslag «Fylkestinget ber rådmannen ta opp med Fylkesmannen og NRK ønsket om å finne en finansieringsordning for lokalradioene som beredskapsradio. Utfallet av dialogen skal rapporteres om til fylkesutvalget.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt til stor glede for Senterpartiet og fylkestingrepresentant Arnstad.
– Vi er avhengig av at befolkningen i hele Trøndelag har tilgang til kritisk nyhetsformidling i en krisesituasjon. Men tiltak nå er også viktig for tiden etter unntakstilstanden, for det er nå må vi må mobilisere og handle for samfunnet vi ønsker oss når unntakstilstanden er ferdig. Senterpartiet er glade for at fylkeskommunen er godt i gang med å gjøre innkjøp av annonseplass for å formidle informasjon fra fylkeskommunen til befolkningen. Når vi bruker fylkeskommunens innkjøpsmakt for å avhjelpe krisesituasjonen vil Senterpartiet minne om at den geografiske dimensjon bør ivaretas. Vi har et mediemangfold i fylket vårt med små og store mediehus og for oss i Sp er det viktig at vi bidrar til å avhjelpe krisen i hele Trøndelag, sier Ada Arnstad.

For ordens skyld: Stjørdals-Nytt finansierer sin drift med inntekter fra annonser, og er en aktør som omfattes av dette. 

 

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Røykutvikling i bygg

Ett rom er nedsotet

Close