6 °C Stjørdal, NO
17/09/2019

Kjenner du eiendoms-matrikkelen?

| |

– Alle kjenner folkeregisteret, og mange vet hva Enhetsregisteret er. Men matrikkelen, som er det tredje av landets grunndataregistre, er mye mer ukjent, sier salgs- og markedsdirektør Sindre Landmark i Norsk Eiendomsinformasjon.

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, og de fleste av oss vil i løpet av livet ha bruk for å hente ut informasjon herfra. Her finnes opplysninger om alle eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger.

Registeret omfatter informasjon om blant annet 3,9 millioner bygninger, og all informasjonen er offentlig tilgjengelig.

Inneholder mye

– Alle eiendommer har et matrikkelnummer, som består av gårds- og bruksnummer. Man kan også finne matrikkelnummeret ved å søke på adresse på nettstedet Infoland.no, sier Landmark.

Ta lappen

Matrikkelen gir opplysninger av teknisk art om alle bygninger, enten det er romfordeling eller bruksområder.

– Men den inneholder også mange andre nyttige opplysninger, for eksempel om eierforhold som ikke er tinglyst.

 Du kan få vite om det er registrert grunnforurensing på en tomt, eller om det er verneverdige kulturminner på eiendommen.

– Slik informasjon er spesielt viktig hvis man skal kjøpe en eiendom. Det er ikke alle disse opplysningene du automatisk får av en eiendomsmegler, sier Sindre Landmark.

Gamle avtaler

En opplysning som er nyttig å ha kjennskap til før man kjøper bolig, er om nåværende eier leier ut deler av huset uten at det er foretatt en bruksendring i matrikkelen. Da er det ikke lovlig. Slik informasjon skal alltid ligge i registeret.

­­­­– Matrikkelen kan også gi informasjon om pålegg som gjelder bruk av grunn eller bygninger og om private avtaler som fortsatt kan være rettslig bindende.

Matrikkelen har en flere hundre år lang historie i Norge, men innholdet er blitt endret flere ganger. Sist ved den nye Matrikkelloven som trådte i kraft i 2010.

Det er kommunene som forvalter matrikkelen. Kommunalt ansatte som har gått på kurs i matrikkelføring legger inn og endrer informasjon i registeret.

Les forrige sak:
|
Sammenlign barnehager

Fakta om antall barn, personalets utdanning og voksentetthet, og andre tall […]

Close