11 °C Stjørdal, NO
15/08/2020

Kjente stjørdalinger får gater oppkalt etter seg

Ole Rises veg og Anna Mogaards gate blir nye gatenavn i sentrum

ANNA MOGAARDS GATE: Handelskvinnen Anna Mogaard bodde i Stokkanvegen, omtrent akkurat der denne gata ender i øst. Nå skal denne gata hete nettopp Anna Mogaards gate. ANNA MOGAARDS GATE: Handelskvinnen Anna Mogaard bodde i Stokkanvegen, omtrent akkurat der denne gata ender i øst. Nå skal denne gata hete nettopp Anna Mogaards gate.

To navnløse gater i Stjørdal sentrum får nå sine navn. Det er to velkjente stjørdalinger fra første halvdel av 1900-tallet som får gatene oppkalt etter seg.

Det har i flere år vært ytret ønske, særlig fra kommunens musikkmiljø, om at Ole H. Rise skal få en gate oppkalt etter seg. Nå skjer det. Det er gata som passerer mellom Torgkvartalet og Moheim-bygget og tar en 90-grader i nordlig retning ut i Ole Vigs gate, som skal bli Ole Rises veg.

– Han har i det hele tatt hatt en viktig plass i musikklivet i Stjørdal, uttaler Kjell Erik Petterson som er leder i Stjørdal historielag.

OLE RISES VEG: Mange har lenge ment at Ole H. Rise fortjener en gate oppkalt etter seg. Nå skjer det. Ole Rises veg blir denne gata som svinger mot nord og ut i Ole Vigs gate.
OLE RISES VEG: Mange har lenge ment at Ole H. Rise fortjener en gate oppkalt etter seg. Nå skjer det. Ole Rises veg blir denne gata som svinger mot nord og ut i Ole Vigs gate.
Musikkønske

Også Stjørdal Musikkråd har foreslått at Ole H. Rise får en gate i Stjørdal oppkalt etter seg.

– Det vil passe bra om gatenavnet kan være på plass til neste år, mener leder Lillian Balsvik i musikkrådet som har ytret ønsket om dette til kommunen.

Og nå ser det altså ut som den aktive musikkmannen som levde fra 1896 til 1952 blir hedret med en veg.

Svært aktiv

Ole H. Rise var musikkløytnant og ble regimentsblåser ved I.R. 12 på Værnes.

– Under siste verdenskrig ble han beordret til Arbeidstjenesten, men nektet å møte. Dermed ble han sendt i tysk fangenskap hvor han satt til krigens slutt, opplyser Pettersson.

Rise var fra gutteårene med i Halsen Musikkforening. I over 30 år var han musikkforeningens instruktør og dirigent. Han deltok også aktivt i Stjørdal Orkesterforening, Skatval Hornmusikklag og Stjørdal og Lånke mannskor. Dessuten var han en av stifterne av Guttemusikken i Stjørdal som spilte for første gang 17. mai 1938.

Handelskvinne

En annen navnløs sentrumsgate skal nå hedre en stjørdalskvinne med sitt navn. Det dreier seg om gatestubben som går fra Torget i vest til Stokkanvegen i øst, altså gata som ligger mellom Kjøpmannsgata og Sandgata, og går parallelt med disse. Nå skal denne hete Anna Mogaards gate.

– Anna Mogaard, som levde fra 1872 til 1961, var født på Stokmoen i Stjørdal. Som 11-åring flyttet hun til Leksdalen hvor hun var gjeter. Senere var hun budeie på Hell i tre år. Hun kom tidlig til Værnes og drev der melkeutsalg for Hegra meieri. Etter kort tid tok hun handelsbrev og begynte handel på Stjørdal. Her drev hun melkeutsalg, forklarer Kjell Erik Pettersson i begrunnelsen av gatenavnet.

Perfekt gatevalg

I 1918 kom Anna Mogaard i gang med Marketenteriet på Øyanmoen ved Værnes. Hun var også med soldatene på utmarsjer og sørget for all servering til soldatene. Et marketenteri var et utsalgssted for matvarer og lignende til soldater som befant seg i telt eller i garnison. Utvalget var tilsvarende en kiosk.

– I 1940 kom tyske soldater til Værnes og Anna Mogaard ble spurt om hun ville drive Marketenteriet videre, men det ville hun ikke. Hun unnskyldte seg med at hun ikke kunne språket, ifølge Pettersson.

At hennes navn skal knyttes til gata fra Torget til Stokkanvegen passer perfekt.

– Hun bodde i Stokkanvegen. Huset sto midt i gata som går mot Stokmovegen, altså denne blindgata langs Torgkvartalet, ifølge Pettersson.

Les forrige sak:
Hjort og elg drukner i flomstore elver

Voldsomt regnvær gjør at vilt strever

Close