17 °C Stjørdal, NO
12/08/2020

Kjørte forbi sivil politibil – var ruset på hasj

Tatt for ruskjøring for tredje gang – nå blir han fotgjenger i lang tid

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

En mann i slutten av 20-årene er tatt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand for tredje gang.

Det skjedde i februar i år da han kjørte i retning Storlien. På E14 i Stjørdal kjørte han forbi en sivil politipatrulje, som deretter stoppet mannen.

– På bakgrunn av tiltaltes væremåte, mistenkte politiet at tiltalte var under ruspåvirkning. Tiltalte ble brakt til legevakten for blodprøvetaking og klinisk test. Legen vurderte, ut fra den kliniske testen, at tiltalte ikke var påvirket. Blodprøveanalysen viste imidlertid at tiltalte hadde en konsentrasjon av THC på 0,0147 mikromol per liter blod, hvilket svarer til over 0,5 i promille, skriver Inntrøndelag tingrett i en fersk dom.

Malvik-mannen har nektet straffeskyld for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Han har forklart at han inntok hasj siste gang to dager før kjøreturen. Tiltalte har forklart at det dermed hadde gått så lang tid mellom inntaket av hasj og kjøreturen, at han ikke var under ruspåvirkning da kjøringen fant sted.

Mannen ble i 2010 dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand, og i 2013 ble han ilagt forelegg for det samme. Gjentakelsen gjør at straffenivået skjerpes betydelig.

– Når det gjelder selve ruskjøringen som nærværende sak gjelder, finner retten det skjerpende at kjøringen fant sted i et strøk hvor det ferdes andre trafikanter. I tillegg er det skjerpende at tiltalte hadde en passasjer med seg i bilen. Det må likevel bemerkes at den aktuelle kjøringen ikke medførte noen konkrete faresituasjoner, heter det i dommen fra tingretten.

Inntrøndelag tingrett kom fram til at riktig straff i denne saken var ubetinget fengsel i 36 dager, og en bot på 47000 kroner. I tillegg ble han fradømt retten til å kjøre førerkortpliktig motorvogn i tre år og fem måneder.

 

Les forrige sak:
Midtsjø har forlenget kontrakten

Blir i AZ Alkmaar til sommeren 2023

Close