11 °C Stjørdal, NO
24/06/2021

Header-Bingo-uten dato
SparHegra uke 25

Kjørte i 121 km/t – mente det var nødvendig

Retten anså det ikke som nødrett

(Illustrasjonsfoto: Utrykningspolitiet) (Illustrasjonsfoto: Utrykningspolitiet)

En mann i slutten av tenårene fra et sted nord i Trøndelag ble målt til å ha kjørt 121 km/t i 90-sonen på Kvithamar en ettermiddag i juni i år. Den unge føreren innrømmet å ha kjørt så fort, men påberopte seg nødrett da han nylig møtte i Inntrøndelag tingrett.

Da han kjørte E6 nordover på Kvithamar lå mannens bil i høyre felt, og nærmet seg slutten av tofeltsveien. I følge sin egen forklaring kjørte han i 90 km/t, og tok raskt igjen bilen foran som også lå i høyre felt. Det var ikke langt igjen av tofeltsveien, men såpass langt at tiltalte bestemte seg for å kjøre forbi. Tiltalte sjekket speilene, og konstaterte at alt var klart, før han blinket ut og kjørte forbi. Tiltalte forklarte i retten at han antar at han ved forbikjøringen hadde en fart på 90 km/t, og at bilen han kjørte forbi hadde en fart på mellom 70-80 km/t, heter det i dommen fra tingretten.

Tiltalte forklarte videre at akkurat idet han hadde passert bilen, så tiltalte at det lå en annen bil rett bak han. Tiltalte hadde ikke tidligere vært oppmerksom på denne bilen. Tiltalte forklarte at denne bilen lå like ved siden av bilen tiltalte hadde kjørt forbi, og at denne ikke ville få plass til å fullføre sin forbikjøring før to-felten gikk over til ett felt, hvis ikke tiltalte økte farten, for derved gi plass til bilen bak. Tiltalte forklarte i retten at han vurderte det slik at de to bilene bak ville kollidere, hvis ikke tiltalte ga bilen bak plass ved å øke farten.

Bilen bak ble kjørt av en kamerat av den tiltalte tenåringen. Vedkommende vitnet i tingretten, men begge to sa i retten at de ikke hadde planlagt å kjøre sammen nordover på E6.

Tingretten skriver i dommen at de ikke kan se bort fra at de involvertes forklaringer stemmer, men at dette ikke dreier seg om en nødrettssituasjon.

– Retten finner at selv om man skulle legge til grunn at tiltalte oppfattet å være i en faresituasjon, der hans eneste rimelige handlingsalternativ var å øke farten, så skyldes denne eventuelle misoppfatningen uansett en uaktsom vurdering fra tiltaltes side, heter det i dommen.

Den unge bilføreren var fra før belastet seks prikker på førerkortet. Da han ble målt til 121 km/t førte det til ytterligere seks prikker, og dermed beslag av førerkort.

Tingretten avsa en dom på 12.200 kroner i bot til den unge bilføreren, som i tillegg må betale saksomkostninger på 2.000 kroner. I tillegg mistet han førerretten i seks måneder fra hendelsen.

 

Les forrige sak:
Her er det nye formannskapet

Møttes for første gang torsdag kveld

Close