7 °C Stjørdal, NO
22/08/2019

Kjørte i 129 km/t i nesten fire kilometer

Stjørdaling tatt for fortkjøring på E6

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

Stjørdalsmannen i 30-årene ble stoppet av politiet etter å ha tråkket hardt på gassen på E6 tidligere i år. Over en strekning på 3,8 kilometer på E6 fra Tunga til Ranheim ble han målt til å ha holdt en gjennomsnittsfart på 129 km/t. Dette gjorde at mannen nylig møtte i Inn-Trøndelag tingrett og fikk sin dom for fartsovertredelsen.

Mannen erkjente de faktiske forhold og sa seg villig til å få en tilståelsesdom. Dette teller i formildende retning under straffeutmålingen. Tingretten dømte stjørdalingen til betinget fengsel i 18 dager og en bot på 7.000 kroner. I tillegg blir han uten førerkort i åtte måneder fra datoen kjøringen skjedde. Han vedtok dommen da han fikk den i tingretten.

Les forrige sak:
Hoppbakken på skolegården på Haraldreina skal få stå, slår Fylkesmannen fast.
Hoppbakken «Kråka» får stå

Fylkesmannen avviste naboklage på hoppbakke ved skole

Close