1 °C Stjordal, NO
28/01/2020

Kjørte i hasjrus til eksamen

Tenåring må punge ut for ruskjøring og hasjbruk

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

En malvikmann i slutten av tenårene var på vei til eksamen da han ble stanset av politiet en juni-morgen i år. Grunnen til at han ble stanset av politiet var at han skal kjørt moped på en gang- og sykkelvei som var en snarvei til skolen i Trondheim.

– Han ble videre spurt om han hadde hatt befatning med narkotika, og da bekreftet han at han hadde røyket hasj helgen før. Det ble tatt spyttprøve av ham, og da den ga positivt utslag ble han tatt med for blodprøve. Analyseresultatet av denne ga utslag på THC; virkestoffet i hasj, heter det i dommen. Resultatet indikerer at han kjørte moped i en rus tilsvarende 0,5 i promille.

I tingretten erkjente den unge mannen at han hadde røyket hasj kvelden før kjøringen.

Malvikingen erkjente imidlertid ikke å ha kjørt på gang- og sykkelveien. Han påsto i retten at han hadde trillet mopeden på den aktuelle strekningen. Selv om tingretten mente det var gode grunner til å betvile tiltaltes forklaring, ble han frifunnet for denne tiltaleposten.

Tenåringen ble imidlertid dømt for bruk av hasj og kjøring av moped i ruspåvirket tilstand. Straffen ble satt til 10.000 kroner i bot og tap av førerrett i seks måneder.

Les forrige sak:
Nettavis får lokalt eierskap

Fosmo blir både eier, redaktør og daglig leder

Close