14 °C Stjørdal, NO
29/05/2020

Kjørte snøskuter ulovlig – angrep mann som tok bilder

– De omstendigheter volden skjedde under var skremmende

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

To brødre i 20-årene er dømt for å ha kjørt snøskuter ulovlig. Ved den ene anledningen skal en av brødrene ha løpt rett mot en mann som tok bilder av dem med mobiltelefonen og rent ham i senk. Mannen som ble angrepet fikk få minutter etter opptrinnet smerter i brystet, ble fraktet til sykehus og hasteoperert for hjerteinfarkt.

– De omstendigheter volden skjedde under var skremmende. Det anses også skjerpende at voldsutøvelsen var en del av en handling som ble gjort for å skjule et straffbart forhold – nemlig å slette bildene av den ulovlige skuterkjøringen, heter det i dommen fra Inntrøndelag tingrett om hendelsen som den yngste av brødrene sto bak.

Det er ulovlig kjøring med snøskuter fra mars i fjor og februar i år som gjør at de to brødrene nå er dømt. Den eldste broren er dømt for to kjøringer med uregistrert snøskuter og uten førerkort og tillatelse. I tillegg er han dømt for kjøring med firhjuling uten førerkort. Den yngre broren er dømt for å ha kjørt snøskuter i utmark uten førerkort og tillatelse, i tillegg for å ha dyttet den eldre mannen overende i snøen.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel
Erkjente mye kjøring

Den eldste av brødrene erkjente i retten at han har kjørt mye snøskuter i nærheten av hjemmet opp gjennom årene.

– Den manglende respekten for regelverket gjenspeiler seg også i tilleggstiltalen (ulovlig kjøring med firhjuling, journ.anm.). Individualpreventive hensyn gjør seg derfor også sterkt gjeldende her. Tiltalte beskrev en stor interesse for skuterkjøring. Det er da viktig at han gis et klart signal om at dette må holdes innenfor lovlige rammer. Etter en samlet vurdering er retten på denne bakgrunn kommet til at bøtestraff ikke er tilstrekkelig reaksjon her. Det vises til omfanget og alvoret i tiltalepostene, heter det i dommen som konkluderer med at den eldste av de to brødrene ble dømt til betinget fengsel i 14 dager. I tillegg ble han ilagt en bot på 10 000 kroner og 2 000 kroner i saksomkostninger.

Tidligere straffet

Straffen ble betydelig strengere for den yngste av brødrene som også sto bak angrepet av den eldre mannen som tok bilder av kjøringen i skogen.
– Det foreligger flere skjerpende omstendigheter i saken. Den viktigste er tiltaltes straffehistorikk. Tiltalte er gjentatte ganger dømt for brudd på vegtrafikkloven, og denne adferden, samt hans forklaring i retten, viser at tiltalte har en total mangel på respekt for regelverket på dette området. Tiltalte er tidligere både bøtelagt og idømt betinget fengsel for trafikale forhold, uten at dette har medført endringer i hans adferd, heter det i dommen.

Må sone 15 dager

Også den yngste broren har erkjent å ha kjørt mye skuter i nærheten av hjemmet.
– Videre tillegges det vekt i skjerpende retning at han utsatte en eldre mann som var alene langt fra folk for vold. De omstendigheter volden skjedde under var skremmende, mener retten som også la vekt på at disse forholdene skjedde i prøvetiden fra en tidligere dom som mannen har fått.
– Det at tiltalte nå domfelles for nye overtredelser av samme regelverk, tilsier etter rettens syn at den betingede straffen tas med i straffeutmålingen. Etter en samlet vurdering er retten kommet til at 75 dager fengsel er riktig reaksjon i saken. Det er da lagt stor vekt på tiltaltes straffehistorikk. Det anses viktig at tiltalte opplever at stadig nye lovbrudd medfører en skjerpelse i straffenivået, og retten mener at tiltalte derfor må sone en del av straffen. Etter dette gjøres 15 dager ubetinget, og 60 dager betinget med en prøvetid på to år, ble dommen fra Inntrøndelag tingrett. Mannen ble frifunnet for krav om oppreisningserstatning og erstatning for økonomiske tap til mannen som ble angrepet.

Les forrige sak:
I morgen regner snøen bort

I lavlandet blir det klissbløtt på tirsdag

Close