0 °C Stjørdal, NO
19/10/2020

Klaget på bjørne-vedtak tidlig i juni – fikk svar sist onsdag

Ønsket å felle bjørn på vårsnø – fikk svar på slutten av august

(Illustrasjonsfoto)

20. mai søkte Meråker beitelag om tillatelse til å felle bjørn på vårsnø. Miljødirektoratet avslo søknaden 27. mai. Beitelaget klaget imidlertid på avslaget, og sendte denne 11. juni. Miljødirektoratet oversendte klagen til departementet 10. juli. Onsdag 26. august kom svaret på klagen fra klima- og miljødepartementet. De tok ikke klagen til følge.

– På vedtakstidspunktet var det, som Miljødirektoratet viser til i sitt vedtak 27. mai 2020, ikke påvist skader på sau eller rein forårsaket av bjørn så langt i 2020. Det var heller ikke påvist skader på sau eller rein forårsaket av bjørn i 2019. Per 12. august 2020 er det ifølge Rovbase påvist seks sauer skadet av bjørn i Meråker kommune, alle registrert 3. juli 2020 eller senere. Videre vises det til at Miljødirektoratet i sitt vedtak 27. mai 2020 vurderte at det ikke forelå en akutt skadesituasjon ved vedtakstidspunkt, og at det ved dette tidspunktet fremdeles var en stund til det skulle slippes sau og lam i utmarka/området hvor bjørnen var påvist, heter det i klagesvaret fra klima- og miljødepartementet.

Les forrige sak:
Knuste egen rekord og tok sølv

Ole Daniel fra Nybrott nest best i Ungdomsmesterskapet

Close