10 °C Stjørdal, NO
14/07/2020

Klar med julenummeret

Menighetsbladet for Nedre Stjørdal er klar med sin juleutgave

FOR ALLE: - Redaksjonskomitéen er opptatt av å lage et Menighetsblad som alle kan ha glede av å lese, sier Per Håpnes. FOR ALLE: – Redaksjonskomitéen er opptatt av å lage et Menighetsblad som alle kan ha glede av å lese, sier Per Håpnes.

Menighetsbladet for Nedre Stjørdal (Stjørdal, Skatval og Lånke) er klar med sin innholdsrike juleutgave.

– Vi prøver å finne stoff som kan være interessant for de fleste, sier Per Håpnes som er medlem av redaksjonskomitéen. Magnar Rønning er redaktør.

Sogneprest Birte A. Gresseth på Skatval har skrevet andakten «Spre lys!». Sverre Sævereid får oppfylt sitt ønske om en salme: «Hjelp meg, Herre Krist, å strida» skrevet av Anders Hovden.

Menighetsbladet forteller også om den mektige folkemusikkmessen i Stjørdal kirke i regi av kantor Brita Sjöberg. Det er også en egen barneside.

Livet på Værnes

Per Håpnes er opptatt av livet på Værnes. Denne gang har han tatt for seg tjenesten til feltpresten. I dag er det tre feltprester innenfor HV12 Værnes Garnison. Denne gang har han snakket med major Gaute Aune Aurdal som også er sokneprest på Stiklestad i tillegg.

Han snakker om hva feltpresten på Værnes arbeider med. Per Håpnes har valgt å gå historisk til verks. Det viser seg at Norges første prest var feltprest og ble utnevnt i Mostertinget i 996. Formålet med feltprestkorpset er å utøve en fullferdig kirkelig tjeneste overfor forsvarets personell i krig og fred.

Per Håpnes har også en livlig beskrivelser av en feltgudstjeneste ute i snøen: «Ordet leses og forkynnes med frostrøyken ut av munnen. Klarere kan vel ikke budskapet forkynnes og sakramentene forvaltes!»

50-årskonfirmanter

Ellers blir de nye menighetsrådene presentert sammen med 50-årskonfirmantene i Stjørdal, Skatval og Lånke. Redaktør Rønning er opptatt av vei-problematikken der fylkesveien går rett gjennom flere gårdstun. Det er ingen heldig plassering. Redaktøren oppfordrer i samarbeid med museet og kirkevergen om å finne en bedre løsning.

Det er også en egen artikkel om bonden og botanikeren Arnt Steinvik. Menighetsbladet roser den fantastiske frivilligheten med et innslag av Siri Bones. Lillian Solstad presenterer kirketekstilene som utsmykket Stjørdal kirke i høst. Det var arbeider av Bjørg Eigard og Ragnhild Bjørseth Rønning.

Menighetsbladet vier også oppmerksomhet rundt besøket til Egil Svartdal kjent for programmet «Reisen hjem». Det var også tråden da han snakket i Stjørdal. Ellers er bladet opptatt av smånytt som har skjedd i menigheten.

Les forrige sak:
Gode tips til hva du ikke skal lære av foreldrene

Bønder under 40 inviteres til møte

Close