17 °C Stjørdal, NO
17/06/2019

Klare for laksestart

Stjørdalselva og Forra gjøres tilgjengelig for laksefiskere ved å tilby 45 fiskevald. Når fiskestart åpner 1. juni har Stjørdal Jeger og Fiskerforening et av landets beste fisketilbud langs elvebredden.

 

Leder i fiskeutvalget i SJFF, Per Ivar Morken, har det meste klart til fiskestarten i stjørdalsvassdraget. Sent på kvelden 31.mai skrus fiskesneller på stengene og sluker sorteres etter forventet fangst. Hvert år invaderes stjørdalsdalføret av ivrige fiskere med familier der den sosiale rammen rundt fisket etter laksen har en dominerende betydning. Allerede 6. mai var de første fiskere på plass ved Torpet i Hegra i vente på starten 1.juni. SJFF har i over 30 år gjort elva tilgjengelig for en bred brukergruppe på jakt etter fiskeopplevelser. Foreningen fortsetter også i år med det unike tilbudet der vald er leid av grunneiere langs elvene Stjørdalselva og Forra.

Coop Storlien artikkelnivå

 

-Alle som skal fiske etter laks må kjenne til regelverket som gjelder. De senere årene har vi fått endrede regler for fiske. Alle som fisker må ha betalt fisketrygdavgift. Den kan kjøpes ved Flora Camping, på Midtkil eller ved sportsforretninger foruten på nettet.  Fiskekort er obligatorisk og kjøpes på de samme stedene, og vi har til sammen 8 salgssteder for fiskekort. Våre vald er merket røde og hvite. Røde for sesongkort av ulike typer. Hvite for døgn- og ukekort. Dagens laksefiske er ikke lengre matauk, men en fritidssyssel. Dette preges forvaltningen av med økt utsett av fisk de senere år. I fjor ble 600 lakser satt ut i de to elvene.  1600 ble tatt livet av med en total fangst på nesten 8 tonn. Døgnkvoten er på 1 laks med maks 4 smålaks, og du kan lande maks 4 storlakser. Regler er trykket opp i ulike språk for distribusjon til utenlandske fiskere som vi har mange av gjennom sesongen, sier Morken.

 

Veiing av laks gir kontroll

Fiskere oppfordres til veiing av fangst enten på Midtkil eller hos Sakshaug sport. Fisk registreres da på laksebørsen, som offentliggjøres på nett og i lokalaviser.

 

– Vi har sett en positiv utvikling i fiskekortsalget i det siste. Vi forventer en stigning i salget denne sesongen på tross av noen begrensninger i fisket. Sjøørret er fredet i elva, og vi forsøker å forvalte laksen på best mulig måte samtidig som at dette sesongfisket har en betydelig positiv effekt på lokal turistnæring i et bredt perspektiv. Fos oss i SJFF er det også viktig å fremheve det sosiale med laksefisket. Mange tar med seg rike opplevelser etter å ha besøkt et eller flere av våre vald gjennom sesongen. For Stjørdal er dette også fin reklame. Per Ivar Morken har med seg ni andre i fiskeutvalget, og ser for seg etablering av en innlandsfiskeutvalg. Her ligger i følge fiskelederen et stort potensiale. Morken, som også selv fisker aktivt gjennom sesongen opplevde fiske etter stillehavslaks i Canada sist sommer.

 

– Svartbjørn, grizzly og kongelaks i Canada var store opplevelser. Den atlantiske laksen i stjørdalsvassdraget vil utvilsomt gi mange gode opplevelser i de kommende uker og måneder frem til 31. august.

 

Les forrige sak:
FOTO: Panoramio.com
Generalprøve før EM

  Stjørdal er Europas sentrum for rallycross i juni. 6.juni skal […]

Close