-2 °C Stjørdal, NO
15/10/2019

Klarsignal for å kjøre på!

|| – Jeg er glad for at norske entrepenører har vunnet alle de store kontraktene og over 95 % av de små, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.||

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen avsluttet en rundreise i Nord-Norge med å holde et kort pressemøte på Radisson Blu Hotel på Værnes i ettermiddag med en klar beskjed til prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier AS om å fortsette arbeidet i Trøndelag. Det handler om strekningene Ulsberg – Melhus og Ranheim – Åsen. En meget tilfreds statsråd roste det arbeidet som er lagt ned i Trøndelag:

– Jeg kjørte gjennom dette området i sommer. Dere har utviklet kulturen vi ønsker med å se langsiktig og helhetlig på prosjektene for å få mer veg for pengene. Det handler ikke om å bygge simplere, men Nye Veger har fått ned kostnadene ved å tenke nytt. Det har også inspirert Statens vegvesen. Nå kommer jeg frå Nord-Norge. Der har vi sett et prosjekt på Helgeland med å bygge 16 mil med ny E6. Det krever mer penger å bygge raskere. Samtidig øker samfunnsnytten. Nå gir vi grønt lys til Nye Veier AS for å bygge veg i fire felt med fartsgrense 110 km/t. Det vil bety mye raskere transport. En god infrastruktur handler om mentalitet. Det vil være en forskjell på å pendle 30 eller 45 minutter. Det betyr mye å få nye løsninger som knytter Trondheim, Stjørdal og Steinkjer nærmere sammen. Så vi håper at det blir godt mottatt. Vi setter stor pris på et godt samarbeid med lokalpolitikere, Bane Nor og Statens vegvesen.Vi gleder oss til å følge med videre, sa statsråden og overlot ordet til prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan som har ansvaret for det nordlige utbyggingsprosjektet. Lars Bjørngård er utbyggingsleder Ulsberg – Melhus.

Johan Arnt Vatnan:

– Det var en gledelig melding fra statsråden. Nå kan vi fortsette jobben som vi startet med for et år siden for å få mer samfunnsnytte ut av prosjektene. Det betyr mer trafikksikker veg for pengene i et helhetlig og kostnadseffektivt arbeid.Vi prioriterer arbeidet nordover. Vi må utfordre det som er gjort før for å løse oppdraget betre. Det handler om mer trafikksikker veg for poengene med tanke på reisetid og sikkerhet. Vi skal bygge tre nye tunneller fra mellom Ranheim og Stjørdal. Vi håper i komme i gang med arbeidet i løpet av første halvår 2019. Så skal vi bygge tunnell gjennom Forbordsfjellet og håper å starte arbeidet ved årsskiftet 2019/20. Arbeid over lange strekk betyr større kontrakter og enda betre utnyttelse av ressursene. Ved årsskifet 16/17 var vi tildelt 28 mrd. kr. for å utføre jobben. Nå har vi redusert kostnader med 5,1 mrd. kr. Målet er å fullføre hele jobben i løpet av 2027, sier Johan Arnt Vatnan mens statsråden smiler.

Coop Storlien artikkelnivå

Les forrige sak:
|||
Krogstad Bil utvider og blir Strandveien Auto

Krogstad Bil på Sutterøy i Stjørdal vokser seg ut av sine […]

Close