14 °C Stjørdal, NO
19/09/2018

Kleppa vil se på konsekvenser

Johan Arnt Elverum og Ruth Øfsti fikk med seg statsråd Magnhild Meltveit Kleppa på befaring på Hell. De to lokale Senterparti-medlemmene uttrykte sterkt skepsis til planene Trondheim Havn har foreslått på Hell. Statsråden lyttet til signalene fra Sp lokalt men ville ikke på noen måte konkludere i saken.
Norfloor åpning sept 18

Sist oppdatert

 

Statsråd for vei og transportsektoren, Magnhild Meltveit Kleppa har fått Jernbaneverkets rapport på bordet. Hun vil ikke konkludere om lokaliseringssted men lytter til Stjørdals ordfører i saken.

Senterpartiet la nylig sitt landsmøte til Sandfærhus og Ricahotellet. På samme tidspunkt møtte statsråd Magnhild Meltveit Kleppa opp på Hell for nærmere å ta i øyensyn naturkvalitetene i strandsonen på Hell. Med i følget var ordfører Johan Arnt Elverum og Ruth Øfsti.

Jeg er ikke så sikker på at gods på tog bør knyttes til en samlet løsning med havn. Trondheim har i dag gods på Brattøra, men vi ser at dett er ønske om utflytting av mye av dagens aktivitet. Hell-området er for viktig i forhold til friluftsliv og laksefiske, i tillegg utgjør en utbygging her trusselbilder for eksisterende og planlagte boliger i området, sa ordføreren til presse og statsråd på Hell. Kleppa vil ikke forskuttere noen kommende konklusjon i spørsmålet, men legger merke til den lokale folkelige og politiske motstand mot Hell-alternativet.

Les forrige sak:
Mandag inngikk Stjørdal kommune samarbeidsavtale med Arbeidslivssenteret om en ny IA-avtale som skal gi et forpliktende inkluderende arbeidsliv. Avtalen har varighet ut 2013. Foran: Rådmann Kjell Fosse og Trond Thorshaug. Bak Enhetsleder Turid Aas og Tore Stavrum. Thorshaug og Stavrum er fra NAV-Arbeidslivssenteret.
Ny IA-avtale

Stjørdal kommune har inngått en samarbeidende IA-avtale med ansatteorganisasjonene. Rådmannen ser […]

Close