7 °C Stjørdal, NO
22/03/2019

Kleppa vil se på konsekvenser

Johan Arnt Elverum og Ruth Øfsti fikk med seg statsråd Magnhild Meltveit Kleppa på befaring på Hell. De to lokale Senterparti-medlemmene uttrykte sterkt skepsis til planene Trondheim Havn har foreslått på Hell. Statsråden lyttet til signalene fra Sp lokalt men ville ikke på noen måte konkludere i saken.

 

Statsråd for vei og transportsektoren, Magnhild Meltveit Kleppa har fått Jernbaneverkets rapport på bordet. Hun vil ikke konkludere om lokaliseringssted men lytter til Stjørdals ordfører i saken.

Senterpartiet la nylig sitt landsmøte til Sandfærhus og Ricahotellet. På samme tidspunkt møtte statsråd Magnhild Meltveit Kleppa opp på Hell for nærmere å ta i øyensyn naturkvalitetene i strandsonen på Hell. Med i følget var ordfører Johan Arnt Elverum og Ruth Øfsti.

Jeg er ikke så sikker på at gods på tog bør knyttes til en samlet løsning med havn. Trondheim har i dag gods på Brattøra, men vi ser at dett er ønske om utflytting av mye av dagens aktivitet. Hell-området er for viktig i forhold til friluftsliv og laksefiske, i tillegg utgjør en utbygging her trusselbilder for eksisterende og planlagte boliger i området, sa ordføreren til presse og statsråd på Hell. Kleppa vil ikke forskuttere noen kommende konklusjon i spørsmålet, men legger merke til den lokale folkelige og politiske motstand mot Hell-alternativet.

Les forrige sak:
Mandag inngikk Stjørdal kommune samarbeidsavtale med Arbeidslivssenteret om en ny IA-avtale som skal gi et forpliktende inkluderende arbeidsliv. Avtalen har varighet ut 2013. Foran: Rådmann Kjell Fosse og Trond Thorshaug. Bak Enhetsleder Turid Aas og Tore Stavrum. Thorshaug og Stavrum er fra NAV-Arbeidslivssenteret.
Ny IA-avtale

Stjørdal kommune har inngått en samarbeidende IA-avtale med ansatteorganisasjonene. Rådmannen ser […]

Close