0 °C Stjørdal, NO
17/10/2021

XC60
XC90
Header-Bingo-uten dato
XC40

Kommunedirektøren inhabil – E14-sak må behandles på nytt

– Dette var uventet for oss alle, og beklagelig

Vegbyggerne har satt av 100 millioner kroner til den nye gang- og sykkelvegen langs E14 mellom Stjørdal og Hegra. Nå må saken behandles på nytt. Foto: Arkiv. Vegbyggerne har satt av 100 millioner kroner til den nye gang- og sykkelvegen langs E14 mellom Stjørdal og Hegra. Nå må saken behandles på nytt. Foto: Arkiv.

Planene om ny gang- og sykkelveg langs E14 må behandles på nytt i kommunestyret. Årsaken er at kommunedirektør Tor Jakob Reitan er inhabil.

Av Erik Hoås og Roar A. Fordal

Torsdag skulle planene for ny gang- og sykkelveg langs E14 behandles i kommunestyret i Stjørdal. Under møtet i kommunestyret kom det frem at kommunedirektør Tor Jakob Reitan er inhabil i saken. Årsaken er at hans bror Karsten Reitan eier en eiendom ved Hognesaunet, som ligger inntil E14.

– Det var ordføreren som gjorde oss oppmerksomme på at det var en inhabilitetssak, og at saken derfor måtte sendes tilbake. Dette var uventet for oss alle, og beklagelig ettersom kommunedirektøren har gjort en såpass god jobb, sier Torger Størseth (Ap) i Utvalg Plan og Miljø.

Settekommunedirektør

Dermed må saken som tidligere har blitt enstemmig vedtatt i Utvalg Plan og Miljø behandles på nytt. For å behandle saken videre må det oppnevnes en settekommunedirektør til å legge frem en ny innstilling og gå gjennom saken på nytt.

– Saken må gå en ny runde i Utvalg Plan og Miljø, deretter må den behandles på nytt i kommunestyret med en settekommunedirektør. Hvordan det utnevnes har jeg ikke juridisk kompetanse til å uttale meg om, sier Størseth.

Det er Statens Vegvesen som skal bygge den nye gang- og sykkelvegen langs E14 mellom Stjørdal sentrum og Hegra. Saken har vært omstridt ettersom en gang- og sykkelveg vil legge beslag på mye dyrkajord. Størseth håper nå at saken blir behandlet fortest mulig.

– Dette er en såpass viktig sak å få igjennom, slik at vi ikke kan holde på lenge med dette. Jeg håper det blir gjort så fort som mulig, sier Størseth.

100 millioner

Vegbyggerne har satt av 100 millioner til den nye gang- og sykkelvegen fra rundkjøringen ved Coop Extra og østover langs E14. I de opprinnelige planene var det en bredde på 15 meter, som nå er redusert til ti meter.

Lokalpolitikerne i Stjørdal behandlet gang- og sykkelvegplanene i Utvalg Plan og Miljø 1. september. Utvalget sa enstemmig ja til ti meter bred ny veg for de myke trafikantene, som skulle vedtas i kommunestyret 9. september. Men da kommunestyret behandlet den enstemmige innstillingen fra planutvalget ble det trykt på pauseknappen.

Skal følge E14

Vegvesenet har sagt nei til forslag om gang- og sykkelveg langs andre veger. Den skal følge E14.

Gunnar Uglem (MDG) har foreslått undergang ved rundkjøringen ved Evja, mens Geir Falck Anderssen (H) vil endre planene på Haraldreina.

Der er 600 meter gangveg foreslått på sørsida av E14 i tillegg til gang- og sykkelveg på nordsida.

Med enighet om at den skal gå langs E14, og om bredden, er mye klart om den lenge etterlyste gang- og sykkelvegen langs E14 fra Stjørdal sentrum.

Men det endelige planvedtaket må alle vente på.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto: Marianne Flekstad Johnsen)
Fem personer involvert i trafikkulykke på E6: – De fremstår som uskadd, men litt «shaky»

Vurderer å opprette sak på hendelsen

Close