6 °C Stjørdal, NO
21/04/2021

Header-Bingo-uten dato
SparHegra uke 16

Kommuneledelsen går inn i Oline-saken

– Mobbesaken ved Skjelstadmark skole blir tatt på største alvor

Mamma Janne Krogstadholm og datteren Oline håper på en bedre skolehverdag etter at kommuneledelsen har gått inn i saken.

Har hatt møter både i går og i dag.

Kommunedirektør Tor Jakob Reitan sier at mobbesaken ved Skjelstadmark skole blir tatt på største alvor.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at gjennom møter i går og i dag ser jeg at det jobbes svært aktivt med saken, og at tiltak intensiveres. Jeg har full tillit til at rektor og lærere gjør det som trengs nå for å forbedre skolemiljøet, sier Reitan til Stjørdals-Nytt torsdag ettermiddag.

– Stjørdal er en stor kommune, og dessverre har vi også vår andel av mobbesakene i Kommune-Norge. Mobbing er noe av det mest alvorlige et barn kan oppleve og en mobbesak er en for mye.

Kommunedirektør Tor Jakob Reitan. (Arkivfoto)
Intensiverer arbeidet

Det var onsdag Stjørdals-Nytt skrev om Oline på 11 år. Jenta har opplevd mobbing i flere år, og i fjor høst kom Fylkesmannen på banen og påla skolen fire krav for å rydde opp i skolemiljøet. I februar skrev Statsforvalteren, som Fylkesmannen i mellomtiden hadde skiftet navn til, et nytt brev til rektoren hvor de fastslo at påleggene ikke var blitt fulgt opp.

Les også: Oline (11) gråter hver gang hun skal på skolen

– Som kommunedirektør tar jeg mobbeproblematikk i skolesektoren på største alvor, og saken blir fulgt opp tett fremover. Stjørdal kommune og Skjelstadmark skole har jobbet med saken over lang tid og jeg har fått forsikringer om at arbeidet som sagt intensiveres fremover.

Fokus på å forbedre miljøet

Reitan ønsker ikke å kommentere hvor alvorlig han ser på at rektoren ved skolen ikke fulgte opp påleggene til Statsforvalteren.

– Dette er et ansvar jeg tar sammen med etatsjef og rektor, og dette er noe vi sammen skal se på senere. Men nå er fokuset på å forbedre miljøet på skolen, og at vi ikke skal ha mobbing ved Skjelstamark skole. Det er der energien brukes nå, sier Reitan.

Siv Sætran. (Arkivfoto)
– Fortsatt en vei å gå

Utvalgsleder i kultur og levekår, Siv Sætran, ble berørt av Olines historie.

– Mobbing er et stort og alvorlig samfunnsproblem, og barn og unge som opplever mobbing kan få mange viktig barne- og ungdomsår ødelagt på grunn av dette, som er viktige år som er vanskelig ta igjen. Det gjøres mye bra forebyggende arbeid mot mobbing i Stjørdal, men enkeltsaker som denne som Stjørdals-Nytt har omtalt, viser at vi fortsatt har en god vei å gå, sier hun.

Les også: Vår mening: Vi har ikke bruk for ledere som ikke tar ansvar

Sætran kommer til å ta tak i saken omgående.

– Som utvalgsleder er jeg gjort kjent med denne saken via media, og jeg er informert om at kommunedirektør og etatsjef oppvekst er direkte involvert i oppfølgingen av denne i lag med skoleledelsen. Jeg har utover dette bedt om en orientering om hvordan man jobber med forebygging av mobbing i Stjørdal kommune på førstkommende møte i kultur og levekår, samt oppfølging av den konkrete saken som er gjort kjent i media, sier hun.

Takker familien

Sætran medgir at saken om Oline gikk inn på henne.

– Både som folkevalgt, men også forelder til barn i både barnehage og skole, er det likevel vanskelig å ikke bli berørt av en slik sak. Jeg takker familien som står frem med en slik historie, som nok er vanskelig å fortelle, men desto mer viktig å bli belyst, sier hun.

Gunnar Uglem. (Arkivfoto)
– Vil skjerpe inn

Gunnar Uglem, nesteleder i kultur og levekår, vil også be om en redegjørelse for å få en klarhet i hvorfor denne saken ikke er blitt tatt tak i på en bedre måte tidligere.

– Jeg vil be om en redegjørelse i utvalget, og få en forklaring på hvorfor ting ikke er blitt gjort. I tillegg må vi innskjerpe rutinene i slike saker. Vi kan ikke ha et system hvor vi er avhengige av enkeltpersoner, sier Uglem.

Han hadde ønsket at politikerne i utvalget kunne vært informert om saken på et tidligere tidspunkt.

– Jeg synes det er bra at saken blir belyst, men jeg hadde som politiker likt å få kjennskap til saken gjennom politiske organ i stedet for media, slik at vi hadde hatt mulighet til å støtte opp på et tidligere tidspunkt, sier nestlederen.

Uglem mener flere enn skolen bør gå i seg selv.

– Jeg kjenner saken kun fra media, men jeg reagerer som menneske at vi holder på slik med hverandre. Slik det er fremstilt har skolen et ansvar, men jeg vil påpeke at foreldre også har et ansvar for å følge med på hvordan egne barn opptrer overfor andre, sier han.

SKFU  vil ta kontakt

SKFU vil ta kontakt Stjørdal kommunale foreldreutvalg (SKFU) vil ta kontakt med FAU ved Skjelstadmark skole.

– Vi har aldri fått noen henvendelse om denne saken tidligere, men vi vil ta kontakt med skolens FAU for å høre om vi kan bidra, sier Nils-Erik Volden, leder i SKFU.

Oline-saken berørte mange i foreldreutvalget.

– Vi kjenner ikke saken utenom det som har stått i Stjørdals-Nytt, men det er trist at et barn ikke fører seg vel på skolen. Alle har et krav på et godt klima på skolen. Når en elev ikke opplever å ha det godt, skal det tas seriøst. Her virker det som om skolen må skjerpe seg. Alle barn er like viktige, sier han.

Volden oppfordrer andre til å ta kontakt, hvis de opplever mobbing på skolen.

– Hvis andre opplever slike problemer, er det fint om de tar kontakt med FAU på skolen sin eller til SKFU. Vi vil gjerne bidra, sier han.

Les forrige sak:
Håper på nok snø til skidagen

- Det er spenningsmomentet vårt akkurat nå

Close