-0 °C Stjordal, NO
24/02/2020

Kommunen fjerner seniortiltak – sterke reaksjoner fra tillitsvalgte

– Vi er bekymret for at noen av våre medlemmer velger å gå av med pensjon som en følge av kommunestyrets vedtak

BEKLAGELIG: – Det er beklagelig at Stjørdal kommunestyre vedtar å ta bort tiltak som sikrer seniorer, sier de hovedtillitsvalgte i Fagforbundet Linn Christin Pedersborg (fra venstre) og Rune Hyldmo sammen med leder Tone Tronstad Skotvoll.

Da kommunestyret i Stjørdal vedtok budsjettet for 2020 vedtok de samtidig å avvikle seniortiltakene som ble innført for 15 år siden. Det vekker sterke reaksjoner blant de ansattes tillitsvalgte.

Ordningen med seniortiltak ble innført i 2005 med den klare intensjon at seniorer over 62 år skulle stå lenger i jobb. Nå er de altså fjernet.

– Det er vi sterkt imot, sier Fagforbundets leder Tone Tronstad Skotvoll og Linn Christin Pedersborg og Rune Hyldmo, som er hovedtillitsvalgte i Stjørdal kommune.

– De seniorpolitiske tiltakene som ble innført første gang i 2005, ble senere revidert og noe svekket i 2012. Det er snakk om en lokal, mangeårig ordning. Her fikk de ansatte i Stjørdal kommune ved fylte 62 år en valgmulighet. De kunne velge mellom å ta ut tiltak som koster inntil 10 000 kroner i året eller å velge fem dager ekstra fri. Ved fylte 64 år kunne de velge mellom tiltak for inntil 15 000 kroner i året eller ti ekstra årlige fridager, sier leder Tone Tronstad Skotvoll som er betenkt.

– Nå opplever vi at Stjørdal kommunestyre ganske enkelt fjerner dette tiltaket for å spare midler. Vi vil understreke seniorenes store betydning med sin kompetanse og rike erfaring. Fagforbundet i Stjørdal har totalt 84 medlemmer over 62 år som blir berørt av dette. Vi er bekymret for at noen av våre medlemmer velger å gå av med pensjon som en følge av kommunestyrets vedtak, sier lederen.

Sammen med de hovedtillitsvalgte uttrykker hun også bekymring for at det ikke har gått ut noen informasjon til de ansatte om at seniortiltakene er fjernet.

– Vi får mange telefoner fra medlemmer som lurer på hva som skjer. Hvordan er dette formidlet videre til de ansatte. Det lurer vi på, spør leder Tone Tronstad Skotvoll.

 

Les forrige sak:
Nå blir det bløtt og vindfullt

Denne uka blir det stort sett hustrig vær

Close