15 °C Stjørdal, NO
25/08/2019

Kommunen kjøper Tønsåsen batteri

|| Stjørdal kommune kjøper det mye brukte friluftsområdet Tønsåsen batteri.||

– Det er viktig at kommunen erverver eiendommer av denne typen for å legge forholdene til rette for allmenheten. Rådmannen er derfor av den klare oppfatning at kommunen må kjøpe eiendommen, og forsøke å sikre den gjennom ordningen «Statlig sikring av friluftsområder». Det heter det i saksframlegget som politikerne i formannskapet får på bordet torsdag. 

Allerede for tolv år siden ble det gjort et politisk vedtak i Stjørdal om å kjøpe denne eiendommen. Den gangen ble handelen stoppet blant annet fordi Forsvaret måtte gjøre noen interne avklaringer rundt framtidige behov.

Nå er beslutningen om å selge eiendommen tatt, og rådmannen foreslår at Stjørdal kommune kjøper Tønsåsen batteri til 95.000 kroner, som er taksten. Det er gjort vurderinger rundt framtidige driftskostnader, og rådmannen anslår disse vil være på minimum 190.000 kroner i året. I tillegg antydes det at det vil koste minimum 200.000 kroner å sette området i stand slik at det kan fungere som tenkt, til et allment tilgjengelig område for friluftsliv. 

Les forrige sak:
||
Flytter to skoler til sentrum

- Nå flytter vi skolene til gangavstand til de aller fleste […]

Close