8 °C Stjørdal, NO
23/09/2020

– Kommunen må tilby flere boligtomter

Geir Falck Anderssen tar til orde for etablering av et kommunalt tomteselskap

MANGLENDE BOLIGTOMTER: Det kan være aktuelt at Stjørdal kommune etablerer et kommunalt tomteselskap, sier Høyres Geir Falck Anderssen. MANGLENDE BOLIGTOMTER: Det kan være aktuelt at Stjørdal kommune etablerer et kommunalt tomteselskap, sier Høyres Geir Falck Anderssen.

– Stjørdal kommune må tilby tomter til våre innbyggere som ønsker egen bolig, sier kommunestyremedlem Geir Falck Anderssen (H) som sitter i utvalg for plan og miljø.

Han var opptatt av manglende tomter i utvalgets siste møte og nevnte at det i Stjørdal i dag kun er fire tomter for bygging av enebolig tilgjengelig.

– Stjørdal kommune kan tilby våre innbyggere tomter til en pris som innbyggerne vil være i stand til å håndtere. Stjørdal trenger flere eneboligtomter. Her må kommunen gå inn og finne aktuelle områder som er attraktive for innbyggerne, sier Geir Falck Anderssen, som nevner flere eksempler på boligområder hvor kommunen har vært involvert.

– Vi kan nevne Gevingåsen, Arnstadåsen og Skåråen. Det er sentrale områder vi må utvikle videre ikke minst av hensyn til byvekstavtalen, sier en betenkt Geir Falck Anderssen.

Han peker på at Stjørdal for tiden har en rekordlav tilflytning, som ligger ned mot kun 10 % av tidligere vekst, og at det kan ha en sammenheng med manglende tomtetilbud som har en medvirkning.

– Flere av våre innbyggere er på utkikk etter boligtomt og savner et godt tilbud. Da snakker jeg om boligtomter for folk flest; boligtomter som folk har råd til å kløpe, sier Geir Falck Anderssen som ikke er fremmed for tanken om at Stjørdal kommune etablerer et kommunalt tomteselskap.

I interpellasjonen «Tomter til boliger for folk flest» skriver han:

– Vi skal i disse dager gå i gang med ny arealplan og legge til rette for nye boligområder. Det er viktig at vi som kommune ligger i forkant og sikrer områder for boligbygging.

Geir Falck Anderssen fremmer følgende forslag til vedtak: «Rådmannen får i oppgave å finne områder for fremtidig tomteutvikling og inngå avtaler med grunneiere. Avtaler forelegges formannskapet til behandling så snart som mulig, senest før sommerferien 2020».

Les forrige sak:
Doblet bemanningen på ett år

- Folk i Meråker er flinke til å bruke lokale leverandører, og alle våre oppdrag er i bygda

Close