14 °C Stjørdal, NO
13/07/2020

Kommunen ønsker å ta over disse to private barnehagene

Stjørdal kommune vil gå i drøfting med foreldreeide barnehager

Kommunen er interessert i å overta driften av Taraxacum barnehage (øverst) og Tussilago barnehage.

Stjørdal kommune er interessert i å overta driften av Taraxacum barnehage og Tussilago barnehage.

– Dette er en forespørsel fra oss om barnehagene er interessert i å gå i drøftinger om at kommunen kan overta driften, sier Laila Vikan Skjevik i Stjørdal kommune.
Hun er rådgiver i barnehagesaker ved kommunens oppvekstetat, og har signert det temmelig uvanlige brevet som er sendt fra Stjørdal kommune til andelslaget som står bak de to barnehagene.
Stjørdal barnehage SA er et andelslag som består av foreldre til de barn som til enhver tid har plass i barnehagene Tussilago og Taraxacum. Tussilago barnehage ligger i Husbymarka, mens Taraxacum barnehage ligger i Fosslia.

Kommunalt initiativ

I brevet er kommunen tydelig på at de er interessert i å overta driften av barnehagene eid av foreldrene.
– Ved å la Stjørdal kommune ta over drifta av barnehagen vil dere inngå i et felleskap. Våre barnehager har felles møter og felles ledelse som gjør at styrer i barnehagen ikke blir så alene om de avgjørelser som skal tas, og har flere støttefunksjoner når det gjelder både økonomi og personal.
Personalet vil få kommunale pensjonsvilkår og en beskyttelse mot oppsigelse ved å være ivaretatt av en stor arbeidsplass, står det å lese i brevet fra Stjørdal kommune.
– Er dette et initiativ fra kommunen eller fra Stjørdal barnehage SA?
– Dette er gjort på initiativ fra oss, bekrefter Laila Vikan Skjevik, som forteller at dette er et ønske som de har fått signalisert fra politikere.

Svarfrist 1. august

– Politikerne har gitt uttrykk for at de ønsker å få en bedre samlet oversikt over barnehagekapasiteten, sier Vikan Skjevik, som ikke ønsker å utdype denne forespørselen mer på nåværende tidspunkt.
Barnehagerådgiveren bekrefter at kommunen foreløpig ikke har fått noe svar på sin henvendelse til barnehagene. I brevet skriver kommunen at de ønsker en tilbakemelding før 1. august dersom det er interesse å drøfte dette en mulig overtakelse.

 

Les forrige sak:
Kundene kommer tilbake til «nytt» treningssenter

Full oppgradering hos Impulse Stjørdal

Close