Kommunen vil støtte LS med en halv million

|| Leder Tor Jakob Reitan og nestleder Lisbeth Gederaas i hovedkomiteen for LS2018 kan få en halv million kroner i kommunal støtte til arrangementet. (Arkivfoto)||

– I forhold til tidligere støttebeløp til arrangementer i Stjørdal søkes det i denne saken om et beløp som overgår de tidligere søknadene. I tillegg har kommunen støttet arrangementet med investeringsmidler. Likevel mener rådmannen at dette arrangementet skiller seg ut i den forstand at alt arbeid knyttet til dette stor arrangementet er utført på dugnad (bortsett fra innleid kontorleder i de siste 6 mnd). Selve arrangementet «sysselsetter» ca 450-550 personer på dugnad en hel uke fra de involverte skytterlagene i Stjørdal, Lånke, Skjelstadmark og Hegra. Dette viser hvilken stor ressurs som ligger i frivilligheten og hva man kan få til med god organisering, skriver kultursjef Jarle Førde i sin tilrådning til formannskapets møte på torsdag.

Kultursjefen argumenterer i sitt saksframlegg for at Landsskytterstevnet 2018 er et unikt utstillingsvindu for Stjørdal kommune og lander dermed på at søknaden om en halv million kroner i kommunal støtte skal innvilges. 

– Spesielt er også at de forventede 15.000 – 20.000 tilreisende vil oppholde seg i Stjørdal over en 8-dagers periode. Det gjør at ringvirkningene av stevnet vil gi materielle – og immaterielle verdier til kommunen og regionen av en størrelsesorden man ikke har sett tidligere. LS2018 gir store muligheter til omdømmebygging og profilering gjennom den omfattende mediadekningen som knapt noe annet arrangement i Norge kan vise til. Profileringsverdien av NRK-sendingene alene er anslått til en million. Forventede økonomiske ringvirkninger opp mot 100 millioner, skriver kultursjef Førde i innstillingen. 

Formannskapet behandler saken på torsdag. 

Les forrige sak:
|||
Linnea leste 160 bøker på tre måneder

Av 1.700 skoleklasser over hele landet som var med på «Norli […]

Close