16 °C Stjørdal, NO
30/05/2020

Kommunestyre i Værnes-regionen

Samtlige seks kommunestyrer samles på Frosta mandag 4. april. Alle kommunene i Værnesregionen har på etterjulsvinteren drøftet framtidig politisk styringsstruktur av det interkommunale samarbeidet. Mandag 4. april møtes alle seks kommunestyremøtene i Magnushallen på Frosta. Tema er politisk styringsstruktur.

 

Ny politisk styringsstruktur

SN vippskampanje 1 mobil artikkel
Værnesregionen kan få ny politisk styringsstruktur. Hvis det blir vedtatt endringer vil de tre i kraft tidligst fra 2012.

Med bakgrunn i de utfordringer som kommunene står overfor blant annet med en rekke nye oppgaver, er det igangsatt en prosess for å vurdere den politiske styringsstrukturen i Værnesregionen. I sitt møte i oktober 2010 vedtok Regionrådet å starte en prosess som avklarer fordeler/ulemper knyttet til tre ulike organisasjonsmodeller:

  • Dagens organisering av Værnesregionen
  • Vertskommune med politisk nemnd
  • Samkommunemodell
Denne prosessen skal være avsluttet før de nye kommunestyrene overtar styringen av kommunene, slik at eventuelt ny organisering kan tre i kraft fra 1. januar 2012.
Rapporter og dokumenter finner du på Værnesregionen sine hjemmesider.

Les forrige sak:
Oppreisningsordning Nord-Trøndelag

    Fylkeskommunen skal gi informasjon, utarbeide søknadsrutiner, gi veiledning til […]

Close