18 °C Stjørdal, NO
06/08/2020

Korps i medvind

Skatval Skolemusikk opplever god rekruttering

De debuterte sammen med ytterligere fem andreårsaspiranter. Fra venstre: Tor Håkon G. Skogmo (10) på baryton, Stella Wermuth (10) på kornett, Aurora Kristine Baar-Hagen (9) med kornett og Ingeborg L. Kippe (10) med valthorn. De debuterte sammen med ytterligere fem andreårsaspiranter. Fra venstre: Tor Håkon G. Skogmo (10) på baryton, Stella Wermuth (10) på kornett, Aurora Kristine Baar-Hagen (9) med kornett og Ingeborg L. Kippe (10) med valthorn.

Onsdag 5. februar gjennomførte Skatval Skolemusikk en av årets viktigste øvelser. Da møtte ni spente andreårsaspiranter for første gang til felles øvelse. De ni aspirantene er født årene 2009 og 2010, og har spilt i halvannet år. Nå var det tid for første øvelse sammen med hovedkorpset.

Alle aspiranter får faddere i korpset og skolemusikkens dirigent Ronny Farsund og aspirantdirigent Aage Ertsgaard, hadde tilpasset reportoaret slik at denne debuten ikke ble for vanskelig. Skatval skolemusikk har de siste årene hatt en positiv utvikling med god rekruttering. Nå var antallet deltakere 42 spillende på denne øvelsen.

Aspiranter med faddere, foran: Tor Håkon Skogmo, Helmine Haakonsen, Max-Johan Jacobsen, Ingeborg Lillemo, Stella Oline Wermuth, Annbjørg Forbord, Aurora Kristine Baar-Hagen, Johanna Rolfseng og Live Sve Halland. Bak: Astrid Alstad, Jenni Moksnes, Kristina Ertsgaard, Maria Fiskvik, Ellen Lundemo, Maren Moksnes, Susann Auran og Maren Holmquist.
Aspiranter med faddere, foran: Tor Håkon Skogmo, Helmine Haakonsen, Max-Johan Jacobsen, Ingeborg Lillemo, Stella Oline Wermuth, Annbjørg Forbord, Aurora Kristine Baar-Hagen, Johanna Rolfseng og Live Sve Halland. Bak: Astrid Alstad, Jenni Moksnes, Kristina Ertsgaard, Maria Fiskvik, Ellen Lundemo, Maren Moksnes, Susann Auran og Maren Holmquist.
– God miks

– Vi har greid å beholde medlemmene lenge, slik korpset nå består av en god miks av barn og ungdommer på alle aktuelle årstrinn fra 2001 til 2012. Vi rekrutterer fra Skatval skole og der er det i gjennomsnitt nær 40 elever per årstrinn. Med dagens medlemsmasse betyr det at vi har ca 10 % av det totale «rekruteringsunderlaget» som medlemmer i korpset, det synes vi er bra sier aspirantenes dirigent Aage Ertsgaard.

– Hvilke erfaringer gjorde dere under øvelsen med nye aspiranter?

Skolemusikkens dirigent Ronny Farsund, og aspirantdirigent Aage Ertsgaard, hadde tilpasset reportoaret slik at debuten hos ni andreårsarspiranter ikke ble for vanskelig.
Skolemusikkens dirigent Ronny Farsund, og aspirantdirigent Aage Ertsgaard, hadde tilpasset reportoaret slik at debuten hos ni andreårsarspiranter ikke ble for vanskelig.
Inkluderende

– Det er viktig for oss å være inkluderende, følge opp og se hvert enkelt medlem. Vi håper og tror at de hadde en god følelse da øvelsen var ferdig. For å «krydre» det hele serverte vi saft og kake i pausen også for å feire at hovedkorpset gjorde en meget god innsats på Trøndersk mesterskap nylig. Vi stilte i andredivisjon og fikk en meget hederlig fjerdeplass, sier Ertsgaard og Farsund.

Et målrettet arbeid i skolemusikkens korps, er å beholde de flinke barna og ungdommene som medlemmer i korpset. Dette gjelder også etter at de har nådd en viss alder og har begynt på ungdomsskole og videregående skole.

– Dette betyr i tillegg til at vi får medlemmer som har erfaring som gode musikanter, men også at vi har interne rollemodeller, støttespillere og hjelpeinstruktører. For å synliggjøre den gode utviklingen korpset har hatt de senere årene, kan det nevnes at i sesongen 2012-2013 hadde vi kun et medlem som gikk i 8. klasse på ungdomsskolen, mens øvrige gikk på barneskolen. I inneværende sesong har vi åtte medlemmer på videregående skole hvorav seks på musikk og danselinja og 14 medlemmer på ungdomsskolen, sier Aage Ertsgaard.

Medvind

– Hva er gjort riktig med denne medvinden i skolemusikken?

– Noen av grunnene til at vi opplever at korpset er i medvind i for tiden skyldes at vi har et meget godt samarbeid med andre aktører på Skatval og Stjørdal. Vi har eksempelvis et meget godt samarbeid med Stjørdal kulkturskole om instrumentopplæring. Samarbeidet med Skatval skole er også godt og det innebærer blant annet at vi gjennomfører konserter i skoletida for elever og lærere, og vi har hatt flere SFO-prosjekt i samarbeid med Stjørdal kulturskole. Vi opplever også at samarbeidet mellom korpset og IL Fram er bra. Det er viktig at barna får anledning til å delta på så mye variert aktivitet som mulig for å finne ut hva de syns er morsomt og hva som passer dem. Det er ikke sikkert at fotball passer alle, men heller ikke sikkert at skolekorps er «tingen», men det vet man først dersom man har fått prøvd det påpeker Aage Ertsgaard.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Ingen tatt i fartskontroll

Meget oppløftende resultat fra E14

Close