17 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

– Kreftene må samles

- Vi må styrke turismen i Selbu. Det gjør vi med en samlokalisering av Selbu Husflid AS, strikkemuseet og turistinformasjonen, sier Mikal Langseth.

 

– Vi har ikke tatt ut en eneste krone i utbytte. Alle inntekter er pløyd direkte tilbake til bedriften i form av nye investeringer. For oss er dette et langsiktig engasjement, sier Langseth som poengterer:

– Dette handler om Selbu sin identitet. Utover i Norge har Selbuvotten og strikkeprodukter fra Selbu en enestående posisjon. Vi må ta vare på denne kulturelle arven. Nå er vi på veg inn i turistsesongen. Det er heldigvis mange turistbusser som setter av tid til en stopp i Selbu. Kanskje er det nettopp strikkeproduktene som trekker dem hit opp til Neadalen. Derfor er det viktig å forene krefter, sier Mikal Langseth.

 

– Hva tenker du på da?

Coop Storlien artikkelnivå

– Selbu Husflid AS lever i en tøff konkurranse med lavkostland. Styret har i realiteten to valg. Det handler om å avvikle eller satse videre. Og vi ønsker det siste. Men da gjelder det å samle kreftene. Her tenker jeg på dagens beliggenhet av strikkemuseet. Vi mottar dessverre meldinger om at turister ikke stopper i Selbu fordi museet er for lite tilgjengelig.

Før jeg går videre – la meg gjøre det helt klart: – Jeg har stor respekt for det arbeidet som ble lagt ned bak etableringen av strikkemuseet som på en utmerket måte formidler kulturen videre. Men når museet oppleves som vanskelig tilgjengelig, må vi stoppe og tenke oss om.

Gjester møter høye dørstokker, smale dører og bratt trapp. Da er det innlysende at dette ikke er et sted for rullestolbrukere. I dag er det et generelt krav at et museum må være tilgjengelig for alle. Turoperatørene er klare i sin melding: – Manglende tilgjengelighet gjør at vi må kutte ut denne stoppen.

Og det betyr at Selbu utelates fra kartet og Selbu Husflid får heller ingen besøk fra denne gruppen. Det svekker vår omsetning og lønnsomhet. Nå skal vi ikke legge alt ansvar over på strikkemuseet. Men det er ingen tvil om at begge parter ville tjene på bedre tilrettelegging.

 

Vi står foran en ny anbudsrunde for driften av turistinformasjonen. For meg ligger det klart i dagen: Turistinformasjonen må samlokaliseres med Selbu Husflid AS og strikkemuseet. En slik kundevennlig løsning vil alle parter tjene på. Vi kan få mer konkurranserettede åpningstider. Her ser jeg for meg et samarbeid med Frivillighetssentralen, sier Langseth som har tatt opp denne saken i et brev til Selbu Næringsforum.

 

Han venter på snarlige tilbakemeldinger før styret staker ut kursen videre.

 

Tre

– Men Selbus kultur handler ikke bare om votter. Som en ledende skogbrukskommune har vi stor verdiskapning på bearbeiding av tre i Selbu, sier Langseth som konstaterer ei god ordrebok på etterspørsel etter Selbuhus:

 

– Etter en forsiktig start har vi fått en ustrakt produksjon av prefabrikkerte hus her ved Selbusjøen. Den store utfordringen for boligkjøpere er å finne gunstige tomter. Det er en stor politisk oppgave å legge til rette for boligbygging, sier Mikal Langseth diplomatisk:

– Jeg er imidlertid også opptatt av annen utnytting av råstoffet «tre» som er et fantastisk produkt. Vi må forske og finne nye muligheter, sier han.

 

 

 

 

Les forrige sak:
Katlegger Selbu-floraen

  Iløpet av to helger i 2012 ble det funnet 293 […]

Close