10 °C Stjørdal, NO
22/08/2019

Krever at sentrumsplan vedtas før sommeren

Dette blir trolig ett av målene i rådmannens lederavtale

Hvert år utarbeider politikerne en lederavtale for rådmannen. I sitt forslag er ordfører tydelig på at sentrumsplanen må bli vedtatt før sommeren, og krever at rådmann Anne Kathrine Slungård sørger for det. Dette bildet er tatt da rådmann og ordfører feiret at Stjørdal kommune passerte 24.000 innbyggere. (Arkivfoto: Bjørn Helge Larsen) Hvert år utarbeider politikerne en lederavtale for rådmannen. I sitt forslag er ordfører tydelig på at sentrumsplanen må bli vedtatt før sommeren, og krever at rådmann Anne Kathrine Slungård sørger for det. Dette bildet er tatt da rådmann og ordfører feiret at Stjørdal kommune passerte 24.000 innbyggere. (Arkivfoto: Bjørn Helge Larsen)

Ordfører Ivar Vigdenes stiller krav til rådmannen om at den nye sentrumsplanen skal være vedtatt før sommeren. Det kravet foreslår han blir en del av lederavtalen til rådmann Anne Kathrine Slungård for 2019. Det er ordføreren som har utarbeidet forslag til rådmannens lederavtale for 2019, som formannskapet skal behandle på torsdag.

I forslaget fra ordføreren er det tre særlig prioriterte mål for 2019. Det ene er altså at den nye sentrumsplanen vedtas innen sommeren, og i samme setning forventes det at det framsendes en utredning om tomteselskap og at utvikling av grendefelt er igangsatt før kommunestyreperioden er ferdig.

De to andre prioriterte målene for rådmannen i 2019 er, såfremt ordføreren får gjennomslag i formannskapet, to av de mest debatterte sakene i Stjørdal de siste årene. Det handler om å redusere totalkostnadene for økonomisk sosialhjelp og øke andelen som ikke mottar spesialundervisning.

I tillegg til disse tre prioriterte målene for 2019 ønsker ordføreren å videreføre fire overordnede mål fra tidligere lederavtale. Det dreier seg om disse:

  • Ta hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til vekst og tilflytting i alle dets lokalsamfunn.
  • Bygge en by i sentrum, gjennom fortetting, forsert og effektivt planarbeid, samt en utviklingsorientert holdning ovenfor næringslivet.
  • Ha orden i økonomien gjennom overholdelse av tildelte budsjettrammer, uten innføring av eiendomsskatt, og levere gode tjenester innenfor disse.
  • Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak.

Les forrige sak:
Trener Roar Vikvang er glad for å ha storscoreren tilbake. Her takker han Sondre Stokke med innsatsen og to scoringer. (Foto: Blinkfotball.no)
Blink utklasset Steinkjer

Vikvangs menn bøtter inn mål - Levanger venter i neste kamp

Close