16 °C Stjørdal, NO
30/05/2020

Krever at statsråden kommer på besøk

– Vi krever at ministeren er sitt ansvar bevisst og støtter ei næring under meget hardt press

Ordfører Kari Anita Furunes og representanter fra landbruksnæringen i Meråker og på Fosen krever at landbruksminister kommer på besøk. Ordfører Kari Anita Furunes og representanter fra landbruksnæringen i Meråker og på Fosen krever at landbruksminister kommer på besøk.

Ordføreren i Meråker og representanter for bondelagene i Meråker og Fosen forlanger at landbruksminister Jon Georg Dale kommer til Trøndelag og møter bønder som er plaget av rovdyr.

– Gjennom mange år har vi fulgt beitenæringens stadig større utfordring med rovdyrskader. Utallige forsøk på forebygging er foreslått og gjennomført både sentralt og lokalt, uten at det har hatt noen vesentlig effekt. Slik innledes et åpent brev og en invitasjon til landbruksminister Jon Georg Dale. Brevet er underskrevet av Meråker-ordfører Kari Anita Furunes, leder av Meråker Senterparti, Eline Lello og rovviltkontakt for bondelaget og representant for Fosen, Kristoffer Moan.

Skjønt å kalle det en invitasjon er å være beskjeden, – det er i stedet en «innkalling» til statsråden.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

– Landbruksdepartementet er ansvarlig for næringa som nå står ovenfor spørsmålet om å være eller ikke være. Vi ønsker ikke bare, men krever herved landbruksministeren kommer til Trøndelag for å snakke med bønder som står i den her vanskelige situasjonen. Vi ønsker å høre hva han tenker om utfordringene beitenæringa står ovenfor og hvordan han tenker å bidra for å bedre situasjon for næringa. Hvordan skal prioriterte beiteområder følges opp? Hvilke midler kan tas i bruk? Det som tillates nå er ikke nok. Hvis man ikke lenger har mulighet til å bruke beiteretten sin, hvordan skal denne i så fall erstattes, heter det i brevet.

Her er hele det åpne brevet:

«Gjennom mange år har vi fulgt beitenæringens stadig større utfordring med rovdyrskader. Utallige forsøk på forebygging er foreslått og gjennomført både sentralt og lokalt, uten at det har hatt noen vesentlig effekt.

Det er tidlig i beitesesongen, men allerede nå har bønder i flere steder i Trøndelag og Nord Østerdalen blitt hardt rammet av rovdyr. Vi tørr ikke å tenke på hvordan det vil se ut når beitesesongen er ferdig! Alle disse områdene er prioriterte beiteområder. I Trøndelag er det på nåværende tidspunkt bjørner som herjer. Det er et svært vanskelig terreng for jaktlagene som er ute for å jakte på skadedyrene. Det er hittil funnet 40-talls sauer/lam dokumentert tatt av bjørn i Meråker og 20-30 på Fosen. Senere i høst er også jerven på jakt etter mat. Da forventes ytterligere tap. I Nord Østerdalen er det ulven som fører til store tragedier med hittil dokumentert mellom 200-300 sau tatt av ulv. Reindriftsnæringen sliter i tillegg med ørn.

Det er meget tøft å være bonde/reineier når man finner sine dyr hardt skadet og halvdøde med enorme smerter! I tillegg ser man at spesielt sauebønder blir hetset og beskyldt for å være dyremishandlere i sosiale medier. Dette kommer som en ekstra vond tilleggsbelastning! Bøndenes driftsøkonomi og avlsarbeid blir også rammet. Hvor lenge holder den enkelte ut? Dette virker å være en bevisst sentraliseringspolitikk. Beitenæringa gir opp, arbeidsplasser forsvinner, landet gror igjen som videre fører til at rødlista arter som insekter og vekster forsvinner. Hvor er støtten og handlings kraften på politisk nivå sentralt? Vi forundrer oss også over mangel på støtte initiativ/støtte fra regjeringspartienes representanter i distriktene.

Landbruksdepartementet er ansvarlig for næringa som nå står ovenfor spørsmålet om å være eller ikke være. Vi ønsker ikke bare, men krever herved landbruksministeren kommer til Trøndelag for å snakke med bønder som står i den her vanskelige situasjonen. Vi ønsker å høre hva han tenker om utfordringene beitenæringa står ovenfor og hvordan han tenker å bidra for å bedre situasjon for næringa. Hvordan skal prioriterte beiteområder følges opp? Hvilke midler kan tas i bruk? Det som tillates nå er ikke nok. Hvis man ikke lenger har mulighet til å bruke beiteretten sin, hvordan skal denne i så fall erstattes?

Det er vedtatt at Norge skal være mer selvforsynt. Hvordan skal dette oppnås når flere bønder ser seg nødt til å gi opp livsverket sitt på grunn av rovdyr? Det er for øyeblikket hardest for sauebønder, men det er naivt og for enkelt å tro at problemet ikke kommer til å gå utover blant annet storfe når sauene har forsvunnet fra utmarka!

Vi ønsker rask respons fra ministeren om aktuell dato og møtested.

Igjen, vi krever at ministeren er sitt ansvar bevisst og støtter ei næring under meget hardt press.»

Les forrige sak:
DAGENS DRONNING: Med bobler i glasset, jordbær og en proff frisør, Siw Gjersvold, ble oppholdet hos Karstens Frisørteam en drøm for Bente Aspmodal.
Bente fikk drømmedag

Vant radiokonkurranse - fikk bli "ny"

Close