4 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

Krever undergang til nyskolen

|| Toril Irene Kringen og resten av Hegra Arbeiderlag er opptatt av at trafikksikkerheten prioriteres i forbindelse med planleggingen av den nye barneskolen i Hegra.||

– Vi er selvsagt tilfredse med at byggestart for ny Hegra barneskole synes fastlagt. Samtidig er vi veldig opptatt av at det tenkes helhet i planleggingen i dette området, sier Toril Irene Kringen.

Hun står på parkeringsplassen ved Hegra ungdomsskole. Den nye barneskolen skal bygges helt i nærheten. Det gjør at det kommer cirka 180 nye elever til området. Fra før er det omtrent 125 ungdomsskoleelever og en relativt stor barnehage i området.

– For oss i arbeiderlaget er det viktig at det legges til rette for effektiv og trygg trafikkavvikling i området. Det er allerede stor trafikk i området, da både idrettshall, svømmehall, kunstgressbane, barnehage og ungdomsskole ligger her fra før. Boligbebyggelsen i Hegra ligger på motsatt side av den mye trafikkerte fylkesvei 752, slik at alle gående skolebarn og andre myke trafikanter må krysse denne veien for å komme til området, sier Toril Irene Kringen.

Flere myke og harde

Kringen og hennes kolleger i Hegra Arbeiderlag er ikke i tvil om at det må etableres en kulvert for å sikre at alle skoleelevene kommer seg trygt til og fra skolen.

Kryssingen av fylkesvei 752, veien til Skjelstadmark, foregår i dag på to opphøyde gangfelt.

– Med ny barneskole i området vil biltrafikken øke betydelig. Samtidig vil det bli en stor økning av antall mye trafikanter som skal krysse veien. Trafikksikkerheten til disse må prioriteres. Det gjøres best med en kulvert under veien, sier en bestemt Toril Irene Kringen.

– Må prioriteres

Byggestart for ny Hegra barneskole er i utgangspunktet satt til sommeren 2019.

– Vil det kunne føre til utsatt byggestart med en planlegging som også tar for seg trafikkbildet i området?

– Sikker skolevei er noe som må prioriteres, og som må være i boks når den nye skolen skal tas i bruk. Økningen i driftsmidler til teknisk etat som ble vedtatt for årets budsjett, skal brukes til å øke plankapasiteten. Nå kan, og må planarbeid for ny Hegra barneskole prioriteres slik at byggingen ikke blir ytterligere forsinket, sier Toril Irene Kringen.

Gangvei ved E14

Samtidig som Toril Irene Kringen og Hegra Arbeiderlag ønsker at det lages en helhetlig plan for barnehage- og skoleområdet i Hegra, er de også opptatt av trafikksikkerheten litt lengre sør.

– Vår mening at det i tillegg må børstes støv av tidligere planer for gangvei under fylkesvei 752 ved krysset med E14, sier Kringen.

Les forrige sak:
||
Tolv vil bli ny sjef for forvaltningskontoret

Nåværende leder ved forvaltningskontoret, Merete Rønningen, starter i ny jobb som […]

Close