5 °C Stjordal, NO
21/02/2020

Krever veiomlegging ved Værnes kirke

VIL FJERNE TRAFIKKFELLE: Kirkebakken mellom Værnes kirke og Stjørdal museum Værnes skaper farlige forhold for kjørende og gående. Per Steinar J. Brevik ved museet mener det må bli oppstart med veiprosjektet nord for kirkebakken i nær fremtid.

PRESTMOEN: Adkomstområdene ved Værnes kirke med kirkestallen og museet kan utvikles til å bli langt mer brukervennlig. Dagens trafikk gjennom området skaper farlige situasjoner. Dagens vei vanskeliggjør også kirka og museets fremtidsplaner.

Under kirkebakken i øst ved museet ligger veikrysset Jossiasveien- Prestmoveien.  Redusert siktlinje i bakken skaper gjennom året flere farlige situasjoner på fylkesveien. Året gjennom er det arrangement, tilstelninger og aktivitet i disse områdene inkludert Værnes kirke.  Trafikk går i dag rett gjennom museumsområdet som utgjør museet og museumslåven på hver side av fylkesveien.

Snekker’n Boligmesse

I lengre tid har museets ledelse og kirka påpekt veiens faremomenter og hinder for utvikling av områdene. Museumsbestyrer Per Steinar J. Brevik sier både administrasjonen og trafikksikkerhetsutvalget i kommunen har uttalt at veien bør legges bort fra kirke- og museumsområdet.

– Vi har flere planer klare for utvidelse av museumsområdet. Det dreier seg om anleggelsen av “Stjørdalsgata” med flere eldre bygninger som er flyttet hit fra Kjøpmannsgata. Museets Venner er også i full gang med dette arbeidet. Vi ønsker også å flytte hus og smier fra prestegårdshagen ut til de samme områdene nord langs Evja. Samtidig som veien anlegges langs evja, får vi kanalisert bort trafikk fra kirka og museet, sier Brevik. Arbeidet med å opparbeide en ny vei mener museumsbestyreren bør være en enkel prosess. Planene er allerede innarbeidet i vedtatt kommuneplan og arealplan for området.

Fortsatt lett tilgjengelig
Museet og Værnes kirke skal ved en omlegging av veien fortsatt være lett tilgjengelig. Interntrafikk kan fortsatt gå etter dagens trase, men med langt færre kjøretøy. Tilbringertjeneste for personer med nedsatt funksjonsevne skal ivaretas til kirka og museet.
– I områdeplanen vil det bli opparbeidet nytt parkeringsareal for kirke- og museumsbesøkende. Omleggingen av veien forbi kirka og museet vil gi oss en veitrase som blir en naturlig forlengelse av Kirkeveien fra den nye rundkjøringa på E14 inn til kirke- og museumsområdet. Det bør parallelt sees på en opparbeidelse av gang- og sykkelvei på denne strekningen. Mange benytter gjerne sykkel til og fra våre områder i sommerhalvåret. Da kreves sikre ferdselsårer fra sentrum til kirka og museet, sier museumsbestyrer Per Steinar J. Brevik. En ny vei langs evja under kirkebakken vil ikke berøre dyrkajord. Grunneierforhold er heller ikke til hinder for opparbeidelsen.

– Nå håper vi det snart kan tas en politisk beslutning på oppstart av veiprosjektet. Vi har lenge ivret etter å komme i gang med flere av våre fremtidsplaner for museet. At denne veien også har stor betydning for sikrere adkomst til Værnes kirke skulle tale for at veiprosjektet nå bør få høy prioritet, avslutter museumsbestyrer Per Steinar J. Brevik ved Stjørdal museum Værnes.

Les forrige sak:
Lokal anbudsdominans på Skatval

  Brødrene Bjerkli fra Stjørdal leder kampen om et oppdrag på […]

Close