17 °C Stjørdal, NO
09/08/2020

KrF-forslag om å kutte bibelutdeling ble vedtatt

Opp til hver skole å bestemme hvilke læremidler som skal brukes

Torhild Fikseaunet (innfelt) fra Kristelig Folkeparti fremmet det forslaget som en enstemmig levekårskomite vedtok i bibelsaken. Torhild Fikseaunet (innfelt) fra Kristelig Folkeparti fremmet det forslaget som en enstemmig levekårskomite vedtok i bibelsaken.

Ordningen med at kirken deler ut bibler på vegne av Stjørdal kommune avsluttes. Det går komite levekår inn for.

Akkurat slik lyder også første setning i det forslaget som ble enstemmeig vedtatt i komité levekår tirsdag ettermiddag. Forslagsstiller var Torhild Fikseaunet fra Kristelig Folkeparti, og samtlige ni medlemmer i komiteen gikk inn for forslaget.

Men i tillegg til at ordningen skal avsluttes har vedtaket med en ekstra setning der det står følgende: «Den enkelte skole vedtar selv sine læremidler, og avgjør om det i KRLE skal benyttes klassesett av bibler, om det deles ut en til hver elev, eller om det benyttes digital versjon.»

I tillegg til det enstemmige vedtaket som nå blir med saken både til formannskapet førstkommende torsdag og kommunestyret neste torsdag la også komiteen med en protokolltilførsel der de er kritiske til saksframlegget.

Protokolltilførselen lyder slik:

«Komiteen bemerker at saksframlegget fra Rådmannen er mangelfullt, og at det ikke er tilstrekkelig runnlag for å si at tidligere praksis har vært lovstridig. Det vises i saksframlegget til fritaksmuligheten i Opplæringslova §2-3a, fra aktivitet tilknyttet faget KRLE som oppfattes som religionsutøvelse eller tilslutning til et trossamfunn. Komiteen ser ikke at informasjonsformidling fra Den norske kirke eller andre trossamfunn faller inn under dette. Komiteen stiller seg derfor positiv til at eksterne aktører, blant annet frivillige organisasjoner, trossamfunn eller andre, kan bidra med sin ekspertise i skolens undervisning, også i KRLE. Der dette gjelder undervisning i KRLE,  skal eksterne aktører være innforstått med Utdanningsdirektoratets definisjon av forkynnelse og at forkynnelse ikke skal forekomme i undervisninga.»

Les forrige sak:
Røyket marihuana før han kjørte bil

Må klare seg uten førerkort i minst tre måneder

Close