8 °C Stjørdal, NO
12/07/2020

Kritisk til ansettelse av næringskonsulent

– Først og fremst er det timingen styret er kritisk til

- SITUASJONEN ER ENDRET: Daglig leder i Stjørdal Næringsforum, Jon Uthus, har på vegne av styret i SNF Meråker sendt et innspill til ordfører Kari Anita Furunes der de er kritiske til at det skal ansettes egen næringskonsulent nå. – SITUASJONEN ER ENDRET: Daglig leder i Stjørdal Næringsforum, Jon Uthus, har på vegne av styret i SNF Meråker sendt et innspill til ordfører Kari Anita Furunes der de er kritiske til at det skal ansettes egen næringskonsulent nå.

Styret i Stjørdal Næringsforum avdeling Meråker er kritisk til at kommunen skal ansette ny næringskonsulent. – Først og fremst er det timingen styret er kritisk til, sier daglig leder i Stjørdal Næringsforum, Jon Uthus.

Først søkte null, så søkte åtte. Alt tyder på at det nå ansettes en egen næringskonsulent i Meråker kommune. Men et snaut år etter at næringslivet selv pushet på for å få en slik stilling, er de nå kritiske.

– Det vi opplever nå er en særdeles positiv utvikling og et godt engasjement blant næringsmiljøene i Meråker etter at den nye organiseringen og samarbeidet mellom kommunen, Stjørdal Næringsforum (SNF) Meråker og Proneo ble etablert. Da er oppfatningen at det kunne vært lurt å avvente noe og se konturene av resultatene av dette arbeidet, sier Uthus.

Han poengterer at han er sekretær i SNF Meråker, og at innspillet de nå kommer med til Meråker kommune kommer fra styret i den lokale foreningen.

– Litt bakpå

Det var i februar i år kommunestyret i Meråker vedtok å opprette en ny stilling som næringskonsulent. Denne personen skulle erstatte Meråker Utvikling som ble nedlagt.

– Der og da var næringslivet pådrivere for å få denne stillingen etablert, og den politiske beslutningen ble tatt ut fra dette. Nå er situasjonen en litt annen og det er grunnen til at SNF Meråker er kritiske til at det ansettes en egen næringskonsulent i Meråker nå, sier Uthus.

– Denne stillingen har vært lyst ut i to runder, og ansettelsesprosessen har nå kommet godt i gang. Er ikke SNF Meråker litt bakpå i denne saken?

– Jo, vi er bakpå. Vi skulle helt klart vært i forkant, men det er nok sånn at ting har skjedd underveis. Du kan godt bruke uttrykket bakpå, men næringslivet har «våknet» litt underveis i prosessen.

– Dere er kritiske til timingen. Når vil timingen da være riktig?

– Styret i SNF Meråker, og vi i SNF, mener at dette kunne avventet et halvt år. I løpet av de månedene ville partnerskapet vært styrket og de kunne brukt ressursene inn i det samarbeidet som nå er etablert, sier Uthus.

Tviler på at det når fram

SNF Meråker har sendt et skriftlig innspill til ordfører Kari Anita Furunes om sine innvendinger til ansettelse nå. Utover dette vil ikke foreningen foreta seg noe i følge Jon Uthus.

– Vi har nå gitt vårt signal om at vi mener denne beslutningen nå har feil timing, og gir oss med det, sier Uthus, som ikke tror at innspillet vil bli tatt til følge.

– Antakelig har nok prosessen kommet for langt til at den nå blir stoppet, sier daglig leder i Stjørdal Næringsforum, Jon Uthus.

Overrasket ordfører

Ordfører i Meråker, Kari Anita Furunes, innrømmer at hun er noe overrasket over henvendelsen fra styret i SNF Meråker.

– Ja, jeg er noe overrasket, sier Furunes, som mottok henvendelsen onsdag før jul.

– Ny modell for næringsarbeidet i Meråker ble besluttet i kommunestyret 26. februar i år etter en lang prosess i samarbeid med næringslivet, understreker Furunes, som vil følge opp henvendelsen fra næringsforumstyret for å finne ut mer i saken.

Les forrige sak:
Vi startet friskt med å ta den første stigningen opp mot Skihytta.
Heftig tur på to hjul

En artig tur langs både veier og stier av ulik standard

Close