3 °C Stjørdal, NO
02/12/2020

Krogstad Bil utvider og blir Strandveien Auto

||| Strandveien Auto har kjøpt bygget som Vintervoll leier på Sutterøy..|Krogstad Bil i Stjørdal endrer nå navn til Strandveien Auto. Fra venstre Stig Vorum, Torstein Krogstad og Henrik Krogstad, her i bilhallen på Sutterøy.||

Krogstad Bil på Sutterøy i Stjørdal vokser seg ut av sine billokaler. Med nytt navn Strandveien Auto er bilmerkene Mazda sammen med Hyundai sine bilmodeller deres satsingsområde. Krogstad Bil ble etablert i Stjørdal året 1990 også den gang med Mazda som bilmerke og eget verksted.

– Vi er stolte over de endringene som nå skjer med ekspansjon. Nytt navn og kjøp av nabotomt hos Vintervoll på Sutterøy gir oss nye muligheter, sier Torstein Krogstad og sønnen Henrik Krogstad. Det var i 1960 at Strandveien Auto etablerte seg i Strandveien på Lademoen. Den gang med Olav og Leif Krogstad i førersetet for etablering med bilhus og verksted. Året 1967 tok Strandveien Auto agenturet på bilmerket Mazda.

– Vi selger godt av bilmerket Hyundai som leveres i flere modeller. Hyundai Ioniq leveres som elbil og hybrid med 280 kilometer rekkevidde på el. Dette et topp utstyrte aerodynamiske biler med et gunstig prisnivå. Vi har modellen Kona fra Hyundai som bensin, og nå kommer el-utgaven med 470 kilometer rekkevidde, sier Torstein Krogstad. Han er like stolt over videreføring av Mazda-porteføljen biler med populære CX3 og CX 5. SUV CX 5 fra Mazda er fortsatt blant de mest populære SUV-modellene.  

Utvidelser mot hovedveien på Sutterøy      

Investeringene i nabobygget med tomt på ca et dekar gir Strandveien Auto gode muligheter for ekspansjon. Dagens bilhus med verksted på Sutterøy utgjør to dekar tomteareal.

– Hva betyr denne investeringen i areal for bilfirmaet Strandveien Auto?

– Vi inngår nå konsultasjon med arkitekt med sikte på en vesentlig utvidelse av bilhuset Strandveien Auto. Med denne investeringen vil bilhuset vokse betydelig og bli godt synlig fra hovedveien på Sutterøy, sier Torstein og sønnen Henrik Krogstad hos bilhuset Strandveien Auto. De to har med bilselger Stig Vorum. Han har store forventinger til Stjørdal som bilby i årene som kommer.

– Her i Stjørdal ligger vi sentralt til i et vekstområde midt i landet. Bilsalg fra denne kommunen tror vi vil ekspandere og øke i volum i årene som kommer. Det er derfor svært hyggelig at eierne hos Strandveien Auto og familien Krogstad nå velger å satse ytterligere i Stjørdal, sier bilselger Stig Vorum. Han minner om åpningsdager med overraskelser hos Strandveien Auto på Stjørdal dagene 1. til 3.mars. Strandveien Auto er i dag etablert i Verdal med Hyundai, Subaru og BMW. På Stjørdal med Mazda og Hyundai og i Trondheim med Porsche og Mazda.

Les forrige sak:
||
Kollisjon mellom lastebil og personbil

To biler er involvert i en trafikkulykke i Åsen. Det skal […]

Close