3 °C Stjørdal, NO
20/10/2020

Krystallklar tale i rovdyrhøring

Lokale aktører med klare meldinger til Stortings-politikere

Meråker-ordfører Kari Anita Furunes og leder for rovviltnemnda i vår region, Gunnar Alstad, fikk uttrykke sine meninger i en åpen høring. Meråker-ordfører Kari Anita Furunes og leder for rovviltnemnda i vår region, Gunnar Alstad, fikk uttrykke sine meninger i en åpen høring.

Lokal rovdyrforvaltning på dagsorden i åpen høring i Stortinget.

– Kan dere være så snille å gi oss tilbake tilliten, troen og forutsigbarheten i beitelandet vårt, var den klare oppfordringen fra Anne Marken i Meråker Beitelag da hun møtte Stortingets energi- og miljøkomite.

Her kan du se og høre den åpne høringen!

Sammen med Meråker-ordfører Kari Anita Furunes og leder av rovviltnemnda i region 6, skatvalsbyggen Gunnar Alstad, fikk Marken tre minutter foran politikerne i energi- og miljøkomiteen.

– De største utfordringene for vår del er å få til effektive uttak. Vi har ikke hjelpemidler til å klare det. I tillegg er tilstanden i terrenget noe helt annet enn tallene i rovviltbasen viser til. Det er feil i tallbasen, var den klare tilbakemeldingen fra ordfører Kari Anita Furunes da hun ble utfordret på hva som var de største utfordringene i rovviltsaken for bygda.

Alle de tre lokale aktørene var innom utfordringene nærheten til Sverige medfører.

– Bestanden av bjørn i Trøndelag er helt avhengig av hva som skjer i Sverige. Det burde helt klart vært en felles nordisk forvaltning, mener Gunnar Alstad.

De samme utfordringene var også ordfører Furunes innom, mens beitelagets Anne Marken er fortvilet over forvaltningen av rovdyrforliket.

– Vi har hatt tillitt til rovdyrforliket og trodd at dette representerte Stortingets mening. Men forvaltningen tolker rovdyrforliket annerledes enn politikerne, sa en frustrert Marken.

Les forrige sak:
MOTSTRØMS: Ved Jan Sakshaug Sport dropper de «Black Friday»-hysteriet. I stedet velger de å gi bort en tidel av omsetningen til kreftsaken. Fra venstre: Tone Overvik, Silje Kløvjan, Jan Sakshaug og Aud Ravlo Sakshaug.
Gir blaffen i «Black Friday»

Jan Sakshaug Sport gir heller til kreftsaken

Close