6 °C Stjørdal, NO
26/05/2019

Kulturhuset fikk 1 million

Blant 29 prosjekt fikk det regionale kulturhuset i Stjørdal det aller største tilskuddet da KORO (Kunst i offentlige rom) fordelte midler til utsmykking av kommunale og fylkeskommunale bygg. KORO hadde 9,9 millioner kroner til fordeling da de behandlet søknadene om statlige tilskudd til utsmykking av kommunale og fylkeskommunale bygg. Kun 13 av 29 prosjekt som søkte støtte fikk tildelt midler.


 

Kulturhuset i Stjørdal fikk det største tilskuddet av samtlige med 1.080.000 kroner.

Coop Storlien artikkelnivå

Prosjektet får ekstra positiv omtale i tildelingen fra KORO på grunn av statusen som et signalbygg som har høy arkitektonisk verdi og med kvaliteter som vil prege sted og omgivelser.

 

“Arkitektonisk oppfattes bygget som et signalbygg, en synlig og betydningsfull institusjon i bygdemiljø nær sentral by (Trondheim) og flyplass, og oppfattes å kunne tiltrekke seg et publikum fra store deler av regionen Sør- og Nord-Trøndelag”, skriver KORO i sin vurdering av kulturhuset i Stjørdal.

 

Det er kun dette prosjektet som blir prioritert ekstra på grunn av statusen som signalbygg.

 

Tilskuddet fra KORO baserer seg på en søknad fra Stjørdal Kulturutvikling AS, og utbygger forplikter seg til å stille med en egenandel til samme formål. Dette beløpet er på 2,6 millioner kroner. Totalt er det dermed avsatt snaut 3,7 millioner kroner til utsmykking i, og eventuelt utenfor, kulturhuset.

 

Til å jobbe med utsmykkingen av det regionale kulturhuset i Stjørdal er det nedsatt et eget kunstutvalg. KORO har oppnevnt to representanter som skal delta i dette utvalget. Det er Edvine Larsen og Reidun Bull-Hansen. Brukerrepresentant i utvalget blir Ragnhild Thorvik fra Stjørdal Kunstforening. I tillegg er daglig leder i Stjørdal Kulturutvikling AS, Arne Fridthjof Venæs og en representant fra arkitektene med. 28. april er det oppstartsmøte for dette utvalget.

Kirken har også opprettet et eget utvalg som skal jobbe med kunst og utsmykking av kirkerommet i kulturhuset. Disse to utvalgene vil selvsagt samarbeide tett framover.

 

 

 

Fakta om kulturhuset i Stjørdal

 • Skal være et viktig møtested både lokalt i Stjørdal og for Værnesregionen. Prosjektet skal fremstå som inviterende og inkluderende, og et sted hvor alle mennesker kan utvikle sine skapende og utøvende evner. Kulturhuset skal fungere som en møteplass for byens og regionens innbyggere.
 • Arkitekturen skal utstråle byggets moderne funksjon. Huset blir en mangfoldig plattform for kultur, kunst, dans og musikk. Det er vektlagt at prosjektet i seg selv blir en stedegen attraksjon.
 • Årlig målsetning på 400.000-500.000 besøkende.
 • Innhold:
 1. oModerne bibliotek og nasjonalt Ole Vig-senter
 2. oKulturskole med et bredt spekter av aktiviteter – sang, musikk, dans, drama teater, maling m.m.
 3. oBypark for aktivitet og rekreasjon
 4. oLobby med kafeteria og galleri
 5. oFrivillighetssentralen
 6. oNewtonsenter for ungdom
 7. oNye lokaler for Ungdommens hus
 8. oMøterom for lag og foreningsarbeid
 9. oKultursal/kammersal
 10. oTre kinosaler/digisaler
 11. oKirkesenter
 • Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS, Lusparken Arkitekter AS, JST Arkitekter AS og Rambøll Norge AS
 • Framdrift: Byggestart høst 2011, ferdig høst 2013

 

 

Dette er KORO

Kunst i offentlige rom (KORO) er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og landets største kunstprodusent. Planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av kunstprosjekter er kjernen i virksomheten. KORO legger vekt på mangfold og nyskapning i kunstproduksjonen som når et bredt sammensatt publikum i byer og distrikter over hele landet. Kunstverkene utgjør Norges største og mest besøkte kunstsamling, og KORO arbeider for å sikre god forvaltning av verkene. Formidling av kunstprosjektene og utvikling av en diskurs på feltet kunst i offentlige rom er et prioritert satsingsområde.

Les forrige sak:
TRENGER STATISTER: De trenger statister til å lage en ”Oscarmottagelse” foran Folkets Hus i Hommelvik på onsdag. (F.v) Regissør Henrik Dahl, produsent Dag Svartås og medielærer Julian Norum.
Trenger filmstatister i Hommelvik

Den første hel-helga i mai arrangeres filmfestival i Hommelvik. Til denne […]

Close