15 °C Stjørdal, NO
25/08/2019

Kulturmidler til Levanger

Kulturminister Anniken Huitfeldt på sommerpressekonferansen 21. juni 2011. Foto: Kulturdepartementet/Wenche Nybo

 

Det er i hovedsak kommuner og kulturskoler som har søkt om midler. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og kulturminister Anniken Huitfeldt håper pengene kan være et godt bidrag til et mer mangfoldig kulturtilbud til barn og unge. Kulturløftet er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk de neste 10 årene. Kulturløftet hever kulturens status som samfunns- og politikkområde.

– Kommunene og kulturskolene har vist stor interesse for å søke om midler. Det kom inn over 350 søknader, og av disse har 210 fått midler, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

– Søknadene vitner om en stor bredde i det lokale kulturtilbudet. De som har fått tildelt midler omfatter alle uttrykksformer, og det er stor bredde i søknadene, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

 

Ole Hermod Sandvik

Det har blitt lagt vekt på følgende:

• fordeling av ulike uttrykk
• tilbud til flere og nye elevgrupper
• geografisk spredning
• kvaliteten på søknaden

 

Mange av søkerne har utvidet eller videreutviklet prosjekter som fikk midler i 2010, og 67 av disse prosjektene, som fordeler seg over alle landets fylker, vil også i 2011 få midler. Norsk kulturskoleråd har levert 12 søknader, som samlet utgjør vel 11 millioner kroner. Norsk kulturskoleråd får innvilget 8 av disse søknadene med totalt vel 5 millioner kroner. Det er kommet inn 28 søknader som går på talentutvikling. 20 av disse vil få midler, noe som utgjør i underkant av 4 millioner kroner.

Les forrige sak:
Tidligere beite for hestene.
Flomskader i Tydal

  På gården til Ole I. Dyrhaug  på Henmosiden av Aune […]

Close