7 °C Stjordal, NO
21/02/2020

Kulturvenner i Tydal

 

Det handler om å

Snekker’n Boligmesse

 

– gjenåpne idrettshuset som kulturarena og forsamlingshus inntil noe annet er klart til bruk

– være pådrivere til et aktivt kulturliv i Tydal igjen, med flere faste arrangement

– være pådrivere for at Tydal Kommune gjennomfører den vedtatte kulturplanen i tråd med bruker- og utøver- gruppens behov, tradisjoner og visjoner.

 

Tore Lunden er valgt til leder.

 

– Kulturengasjementet fikk seg en knekk da idrettshuset ble stengt. Folk følte vel at folkeviljen ikke ble hørt av politikerne. Nå er visjonen å samle og inspirere privatpersoner, ung og gammel, lag og organisasjoner til ny giv. Flere kan gå sammen om arrangement, og vi kan planlegge for lengre tid fremover, sier Tore Lunden til NeaRadio. Foreninga vil bli en frivillig organisasjon tuftet på den opprinnelige «Foreningen Kulturen og Idrettens Venner» med registrering i Brønnøysundregistrene.

Les forrige sak:
Statens vegvesen skal få satt på to manglende nettpaneler på Vikanbrua. Denne mangelen kan utgjøre et faremoment.
Ny veibru mangler sikring

  Den nye brua ut mot Vikanlandet fra Kvislabakken har to […]

Close