2 °C Stjørdal, NO
09/04/2020

Kurbadet mot nye mål

Ordfører Bård Langsåvold tester arm-styrken, mens Knut Størseth, Jostein Myhr og Hanne Haugen følger spent med.

 

Etter en lang rehabiliteringsperiode, innbød Meråker sanitetsforenings Kurbad, med daglig leder Jostein Myhr i spissen, til nyåpning forrige uke.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Men som Myhr selv sa, og som publikum selv kunne se, så var ikke alt arbeidet ferdigstilt til nyåpningen. – På grunn av en del ekstra arbeid for å tilfredsstille nye brannkrav, så ligner dessverre blant annet resepsjonen og inngangspartiet fortsatt på en byggeplass.

Treningsstudio for alle
Men mye er ferdigstilt og utbedret. Blant annet kunne Myhr gjennom flere omvisningsrunder i løpet av uka, stolt vise frem et topp moderne treningsstudio, inkludert spinningsal. Her har treningslystne meråkerbygger fra nå av mulighet til å trene fast, på ettermiddag – og kveldstid, både alene og ved å ta del i gruppetrening. Videre har Kurbadet fått nytt inngangsparti, og nye garderober i underetasjen. Det neste vi må se på, forteller Myhr, er en universell stil og en generell oppgradering av beboelsesrommene for pasientene. For å være med og konkurrere om fremtidige anbud, så må vi ha et konkurransedyktig tilbud over hele linja.

Stå på flere ben
Hva anbud gjelder, så lever kurbadet godt frem til 31. desember 2013, da nåværende avtale med Helse Midt-Norge går ut. Etter den datoen vil avtalen heller ikke bli reforhandlet, da den nye kommunehelseloven flytter ansvaret for rehabilitering over fra de regionale Helseforetakene og til de enkelte kommunene. – Dette blir så klart en utfordring, innrømmer Myhr, men dette gjør også at vi blir tvunget til å være kreative, og å finne oss flere ben å stå på. Pasientene vil fortsatt finnes, og med en stadig økende eldredel i befolkningen, så vil ikke behovet bli mindre i tiden fremover. Det handler bare om at vi må greie å markedsføre oss, selge oss, og tilpasse oss markedet.

Stort etterslep
Myhr innrømmer at det har blitt brukt for lite penger på vedlikehold over en lang periode. – Dette skyldes rett og slett at inntjeningen har vært for dårlig, og at man dermed ikke har hatt penger å sette av til dette formålet. Hadde vi visst for et år siden, det vi vet i dag, så tror jeg rett og slett vi hadde vurdert seriøst tanken på et nybygg. Blant annet så er bygget, og spesielt taket, veldig dårlig isolert. Vi fyrer stort sett for kråka, og bruker ikke mindre enn 1 million kilowattimer i året. Dette er vi imidlertid også i ferd med å gjøre noe med nå.

Meråker Sanitetsforenings Kurbad har per i dag 44 plasser, fordelt på 6 ortopediske, 12 revmatiske, 10 til hjerneslag og 3 x 6 til habilitering i grupper. I løpet av siste år har de totalt hatt 11 068 pasientdøgn. Avtalen med Helse Midt-Norge er som nevnt treårig, men innholdet i avtalen justeres normalt hvert år. Alle henvisninger til MSK, skjer via Henvendelsesmottaket ved Sykehuset Levanger.

Levert anbud
Med Helse Midt-Norge som eneste kunde, synes Jostein Myhr at situasjonen blir svært sårbar. – Vi ønsker oss rett og slett flere bein å så på. Derfor har vi nå nylig levert inn et anbud som gjelder et prosjekt for lettere psykisk utviklingshemmet ungdom, som skal flytte ut fra hjemmet for første gang. Vi kan ikke oppfylle alle kriteriene selv, men har inngått en heldøgns arbeidsrettet rehabiliteringsavtale med ASVO. Hvis vi får tilslag på dette anbudet, så vil dette utløse ei inntekt på 20 millioner fordelt på fire år.

NAV skal ha kun ett slikt tilbud i Midt-Norge, og per i dag finnes dette ved LOL-sentert på Røros.

MSK har også et annet prosjekt gående i tidsrommet august 2010 til august 2013. Dette handler om forebygging av sykdom eller helseplager, og målgruppen er voksne mennesker som har et sterkt ønske om å endre livsstil, og som ønsker å gjøre trening til en naturlig del av hverdagen.

Les forrige sak:
De er klare for trening av også de yngste partiene. Bak fra venstre: Christoffer Skjevik, Mari Vold, Odd Fossland og Susanne Sved. Foran med ringer, Daniel og Emilie Vold.
Spenstig på Spenst

  Trening for alle kan gjerne bli et fast uttrykk med […]

Close