-1 °C Stjørdal, NO
04/04/2020

Kvinnen kjørte til butikken – hadde 2,86 i promille

Fikk betinget fengselsstraff og 68000 i bot

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)
SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Kvinnen i 60-årene var meget beruset da hun kjørte til butikken i Selbu på en lørdag ettermiddag. Blodprøven som ble tatt av kvinnen etter kjøreturen viste at hun hadde en promille på 2,86.

Da hun nylig fikk sin dom i Sør-Trøndelag tingrett la retten i skjerpende retning vekt på nettopp den høye promillen og at kvinnen også tidligere er straffet for kjøring i påvirket tilstand. Hun har erkjent de faktiske forhold.

Kvinnen har i etterkant av fyllekjøringen samtykket til å gjennomføre et program mot ruspåvirket kjøring. Retten kom deretter fram til at passende fengselsstraff er 21 dagers betinget fengsel. I tillegg ble kvinnen dømt til en bot på 68.000 kroner.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Påtalemyndigheten la også ned påstand om at kvinnen skulle miste førerretten i to år og seks måneder. Den høye promillen, kombinert med at hun også tidligere er bøtelagt for promillekjøring taler i skjerpende retning.

– Retten har vurdert, men under tvil kommet til at tapsperioden ikke skal settes høyere enn begjært av politiet, heter det i dommen.

Kvinnen vedtok dommen da den ble lest opp for henne i tingretten.

Les forrige sak:
Her selges boliger til rekordpriser

- Folk er villige til å betale mye for å bo her, og det er en helt ny trend i...

Close