-1 °C Stjordal, NO
25/01/2020

– La det ikke bli en dødsulykke før noe skjer

Lederen i eldrerådet er svært bekymret for trafikksikkerheten ved kirka og museet

Dette er en trafikkfarlig strekning, mener eldrerådets leder Jon-Anders Myrvang. Han henstiller sterkt til at kommunens politikere tar grep før det skjer en alvorlig ulykke. Dette er en trafikkfarlig strekning, mener eldrerådets leder Jon-Anders Myrvang. Han henstiller sterkt til at kommunens politikere tar grep før det skjer en alvorlig ulykke.

Lederen i eldrerådet med sterk henstilling om at veien forbi Værnes kirke og museet legges om.

– Den minst farlige strekningen, fra fjernevarmeanlegget til Hognesaunvegen legges nå om. Den farligste delen av fylkesvegen;  Prestmovegen fra Vegsletta via kirka og museet til Prestmoen legges ikke om i overskuelig framtid, sier leder i eldrerådet Jon-Anders Myrvang.

Han er opprørt over at det ikke tas mer omfattende grep for å gjøre det tryggere for alle trafikanter på veien forbi Værnes kirke og Stjørdal museum

– Mange, ikke minst eldre, kvier seg for å gå eller sykle fra sentrum til kirka og museet. I forbindelse med arrangement i Kirkestallen krysser små og store veien, det samme skjer i museumsområdet, da museet har hus på begge sider av vegen. La det ikke bli en dødsulykke før noe skjer, er den klare henstillingen fra Jon-Anders Myrvang.

Han kommer med en innstendig oppfordring til de lokale politikerne om å gjøre noe.

– Lokale politikere, både de som er inne i sin siste kommunestyreperiode, og ikke minst de som velges for de fire kommende årene, anmodes om å presse på så ny vei kan bygges langs Evjegrøfta, nord for Værnes kirke og Stjørdal museum, for så å komme inn på Prestmovegen ved avkjørselen til Hammer planteskole. Dersom fylkeskommunen også i fortsettelsen er like negativ til prosjektet, bør Stjørdal kommune vurdere å ta ansvar ved å bygge veien og nedgradere den til kommunal vei, sier Jon-Anders Myrvang.

Les forrige sak:
TIL TOPPS: Madelen Mjøsund (i midten) ble midtnorsk mester i eldre rekrutt. Her sammen med Andreas Valde som ble nummer to (t.v.) og Jørgen Vassli som ble nummer tre.  (Foto: Privat)
Madelen ble midtnorsk mester

35 tiere av 35 mulige

Close