-1 °C Stjørdal, NO
15/02/2019

Ladestasjoner langs E6 og E14


Fylkesrådet er innstilt på å støtte NTE-selskapet EV Power med 1,9 millioner kroner til utbygging av stasjoner for hurtiglading av elbiler i Nord-Trøndelag. Prosjektet har en totalkostnad på 6,4 millioner kroner og vil kunne gi ni ladestasjoner i fylket fram mot 2014.

Det er definert tre delprosjekter, i form av veistrekninger det skal bygges ladestasjoner. Disse er Strekningen Trondheim – Steinkjer (E6), Strekningen Stjørdal – Storlien (Green Highway) og Namdalsringen (Namdalseid, Namsos, Overhalla, Grong).

 

EV Power er den første kommersielle aktøren innen lading av elbiler i Norge. Selskapet jobber for at alle som kjører elbiler og ladbare hybridbiler i Trøndelag skal få tilgang til et nettverk av ladestasjoner med hurtiglading. Selskapet, som er et datterselskap av NTE, har skissert et program for hvordan en kan bygge ut et nettverk av hurtigladestasjoner som dekker stamveiene i Nord-Trøndelag.

 

– Utbygging av hurtigladestasjoner er ikke antatt å bli kommersielt lønnsomt i overskuelig framtid. Sjøl med relativt stor betalingsvillighet for hurtiglading, vil det ta mange år før elbilparken er stor nok til at det blir kommersielt lønnsomt. Derfor er en avhengig av starthjelp fra det offentlige, både i form av støtte til utbyggingen og ved å gå foran med innkjøp og bruk av elbiler, heter det i innstillingen til møtet i fylkesrådet tirsdag.

 

Strekningen Trondheim – Steinkjer (E6)
– Værnes (besluttet) *
– Levanger, Gråmyra *
– Verdal
– Steinkjer (v/”Sirkustomta”)

Strekningen Stjørdal – Storlien (Green Highway)
– Værnes (besluttet) *
– Meråker *
– Storlien (samarbeidsprosjekt mellom EV Power, Jämtkraft og Green Highway) *

* Disse har fått innvilget støtte fra Transnova.

Les forrige sak:
11 friske mill. til Meråker

Det er bl.a. avsatt  kr 11.230.000 til arbeidet med omstilling i […]

Close