11 °C Stjørdal, NO
11/07/2020

Lær om vannforvaltning

Vannkoordinator Åse Renman kommer til Stjørdal 15. og 16. juni. Hun er ansatt av FRIFO, SRN og SABIMA. Målet er å påvirke norsk vannforvaltning, særlig hvordan EUs vanndirektiv brukes i Norge.

 

Vannkoordinatoren skal først og fremst arbeide for å mobilisere, kurse og hjelpe alle de engasjerte frivillige som er opptatt av vannforvaltning i sitt nærmiljø. Det vil i vår arrangeres fire samlinger som er åpne for alle interesserte. Samlingene begynner med er en mer generell åpen samling på kvelden den første dagen. På dag to blir det seminar for fylkessekretærer, FNF-koordinatorer og andre engasjerte.

Åsa Renman ble ansatt 1. mars. Hun skal jobbe for at at organisasjonene får større innflytelse på hvordan vanndirektivet og vannforskriften brukes i Norge. Hun skal bidra til samarbeid mellom medlemsorganisasjonene i FRIFO, SRN og SABIMA i de ulike vannregionene og støtte personer og grupper, lokalt og regionalt, som jobber med, eller ønsker å jobbe med, saker knyttet til vann. En viktig oppgave for vannkoordinatoren blir derfor å gjøre informasjon om vanndirektivet mer tilgjenglig og vise hvor i prosessen den som er interessert bør engasjere seg.

Les forrige sak:
Påskefjellet

PÅSKEFJELLET - PÅSKEMINNER   Mitt påskeminne er tur med familien. I […]

Close