15 °C Stjørdal, NO
25/08/2019

Lærte ministeren Halsen-metoden

– Det har vært veldig nyttig å snakke med lærere, elever og skoleledelse

Kira Albrektsen og Frode Skal informerte en interessert statsråd Jan Tore Sanner om hvordan tolærersystemet ved Halsen ungdomsskole fungerer. Kira Albrektsen og Frode Skal informerte en interessert statsråd Jan Tore Sanner om hvordan tolærersystemet ved Halsen ungdomsskole fungerer.

– Vi føler vi fikk lært kunnskapsministeren om hvordan vi gjør det her på Halsen ungdomsskole, og vi tror han vil bruke det han har lært hos oss andre steder.

Det uttalte 9. klassingene Kira Albrektsen og Petter Skar etter møtet med kunnskapsminister Jan Tore Sanner onsdag ettermiddag. Til stede var også skoleledelsen, utdanningssjefen i kommunen og lokale politikere.

Elever og lærere ved Halsen ungdomsskole informerte statsråden om jobben de har gjort ved å bruke ressurser til spesialundervisning inn i det ordinære klasserommet ved å bruke tolærersystemet i stedet for å ta elevene ut og inn i et annet rom med en annen lærer.

– Dere har lyktes på en veldig god måte. I 2014 fikk 18 prosent spesialundervisning her, nå er det tre prosent. Noen trenger spesialundervisning, men det beste er at det skjer i klasserommet. Dere har lyktes, og det er derfor vi er her. Vi ønsker å lære av skoler og kommuner som har gjort noe som er spesielt, uttalte Sanner under møtet.

Fornøyde

Både Albrektsen og Skar var fornøyde etter møtet med kunnskapsministeren. De mener mange har noe å lære av hvordan Halsen gjennomfører sin spesialundervisning.

– Tolærersystemet fungerer bra, og i stedet for å dele opp klassen er det mye man kan gjøre inne i klasserommet. Ved å bli tatt ut får man heller ikke like gode relasjoner mellom elevene og lærerne. Ved å gjøre det på denne måten får vi et mye større fellesskap, sier 15-åringene.

Coop Storlien artikkelnivå

Begge tror statsråd Sanner vil dra lærdom av det elevene fortalte under møtet.

– Vi føler vi fikk lært kunnskapsministeren om hvordan vi gjør det her på Halsen ungdomsskole, og vi tror han vil bruke det han har lært hos oss andre steder, sier Albrektsen og Skar.

– Veldig nyttig

Statsråd Sanner forlot Stjørdal som et klokere menneske, og det var også målet med det korte besøket.

– Det har vært veldig nyttig å snakke med lærere, elever og skoleledelse. Skolen har klart det vi ønsker. Å få flest mulig undervisning inn i ordinære klasserommet, og færrest mulig ut av klasserommet. Her har de lyktes godt ved å gi flere undervisning i klasserommet, sier Sanner til Stjørdals-Nytt rett etter møteslutt.

Les forrige sak:
Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Frode Børstad, fikk æren av å klippe snora på Einangsmoen kontrollstasjon.
Nå blir det flere kontroller

Den nye kontrollstasjonen på Einangsmoen er offisielt åpnet

Close