1 °C Stjørdal, NO
08/04/2020

Laksesesong midt på treet

Knallbra juni – laber august

MIDDELS SESONG: Rundt ti tonn laks er tatt i Stjørdalselva i 2019-sesongen. Etter en strålende juni, ble det litt labrere utover sommeren. MIDDELS SESONG: Rundt ti tonn laks er tatt i Stjørdalselva i 2019-sesongen. Etter en strålende juni, ble det litt labrere utover sommeren.

– Sesongen 2019 kan karakteriseres som en middels god sesong. Stjørdalselva har levert rundt ti tonn inkludert gjenutsatt laks de siste sesongene, og det tallet vil vi nok nærme oss i år også sier formann i elveeierlaget Gunnar Daniel Fordal.

– Stjørdalselva leverer jevnt uten de store toppene hverken opp eller ned, og det er vi noenlunde fornøyd med, sier elveeierlagsjefen Gunnar Daniel Fordal.
Sesongen i år bar preg av gode forhold i juni, og det var da også i den perioden det ble tatt godt med laks. I fjor derimot var det fantastisk fiske i august også, mens det i år var nesten fraværende med gode fangster samme periode.
– Nå fortsetter vi i elveeierlaget i samarbeid med SJFF, NVE og andre interessenter det gode arbeidet med sideelver, bekker og sideløp. Vi trenger en bærekraftig sjøørretbestand. Selv om det er framgang å spore vil vi ikke åpne for fiske enda, men heller fortsette med tiltak for å øke vilkårene til sjøørreten i elva. Volum er også viktig for laks og lakseyngel, og med åpning av enda flere sideløp håper vi på økt produksjon, sier Fordal

Spent på gytegroptelling

Jomar Bårdsaune som fisker stamlaks til klekkeriet i Meråker er skuffet over antall laks som står igjen etter endt sesong.
– De gode forholdene i juni og nesten null oppgang i august gjorde nok at uttaket av laks var i største laget. Jeg opplever at det er mindre fisk klar til gyting nå enn vi har hatt på noen sesonger. Når det er sagt har vi jo fått noen nygåtte blanke, samt sett litt mer fisk de siste dagene når forholdene ble litt bedre. Men det skal bli spennende å se hva gytegroptellingen viser i oktober. Fjoråret var rekordbra med nærmere 1100 gytegroper. Jeg håper på halvparten i år, da tror jeg vi skal være fornøyd, sier Bårdsaune.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel
Reddet av «tørken»

Morten Welde har også gjort opp status for Stjørdal jeger- og fiskerforening (SJFF). Han sier at før sommeren spådde SJFF en god start, men svakere fangster ut over sesongen. Det stemte bra. Fisket i juni var rimelig bra.
– Faktisk var fisket den første uken av sesongen blant de beste første ukene vi har hatt de siste ti årene. Fra juli dabbet fisket av og august var svært stille, sier Welde.
Han nevner også at tørken «reddet» laksen i år.
– Det blir ikke mer laks av mye vann, men den blir lettere å fange. Fra rundt den 10. juli inntraff en lengre tørkeperiode som varte nesten sesongen ut. Det påvirket både fisket og antall fiskere og førte helt sikkert til at beskatningen av fisk ble lavere enn den ellers ville ha vært, sier Morten Welde.
Han er innom at mange mener fiske bør forbys når det er lite vann.
– Vi kjenner ikke til verken forskning eller råd fra forvaltningen som tilsier det. I realiteten er vannføringen i den regulerte Stjørdalselva under tørkeperioder høyere enn den ville ha vært fra naturens side, og det vanndekte arealet varierer lite så lenge vannføringen er normal. Til tross for en del støy på sosiale medier valgte elveeierlaget derfor å holde elva åpen for fiske selv om vanntemperaturen steg opp mot 20 grader i nedre deler og selv om vannføringen ble ned mot 15 kubikk. Det påvirket neppe bestanden. SJFF følger det som elveeierlaget bestemmer, men i etterpåklokskapens lys burde vi kanskje ha stengt kortsalget en periode. Når lengre tørkeperioder inntreffer oppfordrer vi folk til heller å nyte sommeren enn å fiske, men da de uregulerte elvene Gaula og Verdalselva ble stengt for fiske førte dette til en stekt tilstrømning av fiskere fra de elvene. At masse folk står og kaster sluk når elva er lita og varm, er ikke noe vi ønsker. Vi vil forberede kortselgerne på at vi kan komme til å stenge kortsalget under tilsvarende forhold i fremtiden, sier Morten Welde.

 

Les forrige sak:
Har ikke penger til å sette anlegget i stand til sesongstart

Ber om et samlet lån på en million kroner fra kommunen og Bruget

Close