-0 °C Stjørdal, NO
28/03/2020

Landbruk og velferd

- Omstrukturering av politikk på fylkesnivå må ikke skje på bekostning av demokratiske verdier, sier SVs 1. kandidat i Nord-Trøndelag Jostein Trøite.
SN vippskampanje 1 mobil artikkel

 

 

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

– Jeg er meget godt fornøyd med impulsene fra landsmøtet, sier SVs 1. kandidat Jostein Trøite.

– Landbrukspolitik og distriktspolitikk preget landsmøtet til SV etter innspill fra mange fylker. Uttelelser fra samordnet. NT SV sto som forslagsstiller bl. a. Sammen med Bergen SV og SU (Sosialistisk Ungdom).

I partilederens oppsummering etter første dag var hennes utgangspunkt nettopp landbruks- og distriktspolitikk: – Jeg tar landsmøtets signal om et styrket engasjement på disse feltene, sa hun.

Et sentralt poeng i partilederens landsmøtetale var behovet for en styrket næringspolitikk fra SV. Etter seks år i regjering har jeg fått mange signaler fra grunnplanet i SV om at partiet må bli flinkere på dette feltet. Med regjeringsdeltakelse har partiet fått en ny rolle med et bredere ansvar.

Jostein Trøite har sine røtter fra Hegra: – Min far Per Flå Trøite kom fra Hegra og jeg har halvparten av genene mine derfra. Jeg besøkte ofte min bestefar Johan Peter Trøite på Trøitesanda i oppveksten. Nå er det bondelagsaktivist Jon Trøite som har den gården. Han er mitt søskenbarn. Min bestefar Johan Peter Trøite satt som representant for Venstre på Stortinget (1935-40). Han satt på Stortinget da Johan Nygårdsvold etter kriseforliket med Bondepartiet ble statsminister i 1935.

– Hvordan kan en mann med så tunge tradisjoner fra jordbruket bli SV’er?
– Jeg fører tradisjonen videre fra min bestefar Johan Peter som sto på kirkebakken og delte ut flygeblad for republikk i 1905. Som jordbruker og historieinteressert ser jeg at jordbruket er en politisk næring i Norge og er avhengig av politiske rammevilkår. Jeg ser at viktige landbrukspolitiske vedtak som kriseforliket i 1935 (samarbeid mellom Ap og Bondepartiet) og opptrappingsvedtaket under ledelse av stortingsrepresentant Berge Furre (SV) og landbruksminister Oskar Øksnes (A) fra Nord-Trøndelag. Det var de to store begivenhetene for landbruket i forrige årdhundre med 40 års mellomrom. Nå er det på tide med et nytt.

Det må skje i forståelse mellom det politiske sentrum og venstresida. Det tror jeg også at store deler av Sp har forstått. Som gårdbruker har jeg aldri følt det som noe problem å tilhøre venstresida, sier Trøite som har vært heltids gårdbruker i 31 år. Men nå har kommunepolitikeren som sitter i både kommununestyre og formannskap i Levanger overlatt gården til neste generasjon.

– Hva er avgjørende ved siden av landbrukspolitikken?
– Min interesse for velferdssamfunnet betyr mye for partivalg og fører meg til SV. I kampen for velferdssamfunnet har den politiske venstresida vært avgjørende. Det er den fortsatt. I arbeidet for å bygge opp den norske velferdsstaten har arbeiderbevegelsen hatt en ledende rolle. Det vil jeg videreføre fra min posisjon i SV. Og derfor stiller jeg meg til rådighet for partiet og skal fortsette mitt politiske virke på fylkesnivå, sier Trøite som fortsatt står på kommunelista. – Men nå er jeg uaktuell for formannskapet, sier han.

Jeg har hele tida hatt et samfunnsengasjement. Selv om jeg er 64 år, føler jeg ikke at alderen tynger. Jeg har god helse. Jeg er overrasket over fylkestingets sentrale rolle i næringspolitikken og særlig overfor Innovasjon Norge. De disponerer RUP-midlene og er fremdeles eiere av Nord-Trøndelag E-verk som er en hjørnesteinsbedrift i fylket. Som gruppeleder for SV vil jeg være aktiv i næringspolitikken.

Det neste store hovedområdet for fylket er videregående skole. Gjennom oppvekstkommisjonen er det tatt initiativ til å se hele skoleløpet både med tanke på effektiv opplæring og ikke minst hindre det store frafallet i videregående skole. Som vi vet har det i stor grad en sammenheng med opplevelser før videregående. Nå gjelder det å få satt de gode intensjonene ut i praksis. Det må skje i samarbeid med kommunene som har ansvaret for grunnskolen og de videregående skolene.

Det er sterke politiske signaler fra mange hold, bl. a. SVs landsmøte siste helg, om at politikerne må ta tilbake styringen med helsepolitikken. Det har gått for langt med reinspikka bedriftsøkonomisk tenkning og anbudshysteri. Som det populært blir sagt: Høyresida ser ikke forskjell på Rema 1000 og reumatisme. Intensjonene i samhandlingsreformen er å bringe fokus over på forebyggende arbeid. Ressurser må flyttes til det leddet som har ansvaret for forebyggende arbeid.

– Hva kan du som politiker gjøre på fylkesnivå?
Fylket har en litt uklar rolle i det politiske landskapet. Det gjelder opp mot fylkesmannen og statlige myndigheter og opp mot primærkommuner, sier Trøite som kan se tilbake på en lang kommunalpolitisk karriere. Etter to perioder som vararepresentant fra 1979 har han vært fast medlem av Levanger kommunestyre siden 1987. Det blir seks perioder hvorav tre perioder i formannskapet.

– Hva er det politiske spillerommet på kommunalt nivå?
Kommunene har fått mange nye oppgaver. Jeg mener det forsatt er et godt spillerom til å drive politikk på kommunalt nivå. Ellers kunne f. eks. ikke Stjørdal sette i gang med realisering av et kulturhus kostnadsberegnet til 540 mill.kr. Jeg ønsker dem lykke til med det ambisiøse prosjektet. Kommunestyrene har fortsatt et stort ansvar for arealplanlegging. Det gjelder nye nærings- og boligområder. Levanger har også en omfattende standlinje og har et ansvar for å ta vare på disse områdene for fremtidige generasjoner.

– Hva er Åsen posisjon i Levanger kommune?
– Åsen er blitt betraktet som en utkant i Levanger kommune. Det gjorde åsbyggene selv også, men nå er det slutt på det. Det er nyetableringer på næringssida. De største områdene i Levanger kommune som legges om til næringsareal ligger i Vassmarka i Åsen. Grillstad har etablert sin omfattende kjøttforedling i Åsen. Det skjer næringsutvikling med stor etterspørsel etter boligtomter.

Med nye planer for infrastuktrur og samferdsel – E6 og jernbane – vil gjøre avstanden til Trondheim kortere. Bygda har fantastiske friluftsområder med tilbud både på fjord og i fjell. Åsen vil etter hvert bli enda mer sentral på Innherred. Og samtidig er Åsen også porten til Frosta. Det er heller ingen ulempe, sier Trøite som er opptatt av kommunenes plass i det norske demokratiet:

– Kommunestrukturen er en viktig del av den norske demokratiske modellen; det norske demokratiske strukturen. Det går på å peke ut lokale styrer. Samtidig er vi et ledd av et større system. Vi ser hvordan kommunegruppene utgjør basis i de fleste partilag rundt omkring. Kommunestyrene er viktige ledd i et større politisk system som ikke kunne fungere uten lokale aktører. Vi synes at demokrati er så viktig at vi sender bombefly og soldater til andre deler av verden for å ivareta demokratiske idealer. Da er det meget viktig at vi også ivaretar vårt demokrati på hjemmebane.

– Hva med fylkets rolle i det poltiske landskapet?
– Fylket sin rolle er under diskusjon. Skulle det komme til omstrukturering (det er partier som vil legge ned fylkeskommunen), da må det ikke skje på bekostning av demokratiet. I spenningsfeltet mellom politikk og byråkrati er det viktig å ivareta de politiske verdiene. En politiker på fylkesnivå har en plikt til å fortelle om hva som er politikk. Det ser jeg fram til, sier SVs 1. kandidat i Nord-Trøndelag, Jostein Trøite.

Les forrige sak:
Visning idag av Rosenlund Park

I dag lørdag 2. april har Heimdal Eiendomsmegling visning kl. 13 […]

Close