9 °C Stjørdal, NO
27/05/2020

Spar Hegra uke 22
Klar ferdigbetong unicon

Lanserer bom som mulig løsning

– Beboere er oppriktig bekymret for at noen kan bli påkjørt

Beboere i området er bekymret for at det skal skje en ulykke i dette krysset. Beboere i området er bekymret for at det skal skje en ulykke i dette krysset.

Eplehagen og Nypevangen velforening er bekymret for trafikksikkerheten i krysset mellom J.P. Holans gate og Major Holtermanns veg. Siktforholdene i krysset er bekymringsfulle i følge velforeningen, som nå ber Stjørdal kommune ta affære. Velforeningen poengterer at de gjorde en tilsvarende henvendelse til kommunen også i november 2016.

Eplehagen og Nypevangen velforening poengterer at mye trafikk gjør krysset farlig.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

– I ovennevnte kryss oppleves trafikkavviklingen som farlig for både kjørende og gående. Krysset ligger i en 30-sone og det er til tider stor trafikk til Husbymyra, men også gjennomgangstrafikk fra Husbyberga i perioder med hard belastning, skriver velforeningens leder i en henvendelse til Stjørdal kommune. Velforeningen legger ikke skjul på at de frykter en ulykke i området.

– Slik dette er lagt opp nå, krever det at kjørende bør stoppe helt opp før innkjøring i krysset. Realiteten er at kjørende holder stor fart gjennom krysset, kjørende fra sør holder stor fart og vi opplever ofte at de kutter svingen på en slik måte at myke trafikanter fra vest-nordvest må ta veldig store hensyn. Det er svært mange barn i området som leder i gatene og ved siden av gatene, oversikten i krysset er i dag av en slik art at beboere er oppriktig bekymret for at noen kan bli påkjørt, frykter velforeningen i sin henvendelse.

De lanserer to mulige løsninger. Den ene er å redusere høyden på en hekk i området. Den andre er å stenge innkjøringen til Major Holtermanns veg med bom i det aktuelle krysset for å redusere trafikkbelastningen.

– Dette vil rute all trafikk til hovedfartsårene med fortau, fremfor i sårbare områder uten fortau eller tilrettelegging for myke trafikanter, mener velforeningens styreleder.

Les forrige sak:
Stjørdaling lanseres som aktuell Kjos-erstatter

Er nå sjef for Norwegians datterselskap i Argentina

Close