1 °C Stjørdal, NO
01/04/2020

Lanserer tiltakspakke på 30 millioner

Halverer vann- og avløpsavgiften i 2. termin

Rådmann Carl-Jacob Midttun har torsdag ettermiddag presentert en lokal tiltakspakke til innbyggere og næringsliv som har en anslått verdi på 30 millioner kroner. (Arkivfoto)
SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Rådmannen i Malvik lanserer nå en lokal tiltakspakke på 30 millioner kroner. Blant annet foreslår han at vann- og avløpsgebyret blir halvert i andre termin.

Både Næringsforeningen i Trondheimsregionen og NHO har utfordret kommunene til å ta grep for å sikre aktivitet og arbeidsplasser rundt om i landet.

Denne utfordringen svarer nå rådmannen i Malvik på.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

– Den kommunale verktøykassen er selvsagt nokså begrenset i forhold til de enorme konsekvensene denne nasjonale krisen har. Så de virkelig store pengene til små og mellomstore bedrifter som nå må holde dørene stengt, må staten komme med. Men også vi i kommunene må gjøre det vi kan innenfor vårt mandat og ansvarsområde, slik at både næringsliv og innbyggere kommer seg gjennom krisen på best mulig måte, sier rådmann i Malvik, Carl-Jakob Midttun i en pressemelding sendt ut torsdag ettermiddag.

Prioriterer E6

Malvik kommune har siden starten på den nasjonale krisen lagt stor vekt på å holde hjulene i gang og opprettholde tjenesteproduksjonen i størst mulig grad.

– Det innebærer blant annet at alle saksbehandlere jobber fra hjemmekontor og benytter digitale løsninger for dialog og samhandling med hverandre og omverden. Vi har ingen intensjon om å bremse fremdrift for de plansaker som er under produksjon. Når det gjelder reguleringsplanen for ny E6 spesielt, har Malvik kommune hatt høy prioritet for denne siden lenge før koronakrisen nådde Norge. Det fortsetter vi med, med uforminsket styrke, fastslår rådmannen.

10-punktsliste

I dag har rådmannen lagt en liste bestående av ti lokale tiltak som beløper seg til totalt 30 millioner. Disse forslagene vil bli lagt fram for politisk behandling allerede i april.

– Vi har jobbet hardt med å få på plass denne lista og lagt vekt på å finne tiltak som vil lette den økonomiske belastningen for kommunens næringsliv og innbyggere. Samtidig er det en svært viktig balansegang å finne tiltak som gir god effekt, men som samtidig ikke fører til varig svekkelse av kommunens økonomiske bæreevne og likviditet, sier Midttun.

– Derfor er det grunnleggende nå at staten tar ansvar og kompenserer kommunene for de ekstraordinære utgiftene og inntektstapet denne krisen utløser, understreker rådmannen.

30 millioner kroner

Rådmannen vektlegger at det er godt arbeid med kostnadskontroll og økonomisk edruelighet over tid som har lagt grunnlaget for at Malvik kommune i dag har en sunn økonomi.

– Det er nettopp derfor vi nå står forholdsvis godt rustet til å takle uønskede hendelser som dette, i hvert fall på kort sikt, sier Midttun.

Dette er tiltakene rådmannen nå foreslår:

  • Halvere vanngebyret i 2. termin.
  • Halvere avløpsgebyret i 2. termin.
  • Framskynde årets vedlikehold av kommunale bygg.
  • Framskynde vedlikehold fra 2021 til 2020.
  • Bruke budsjettert overskudd til tiltak (tilskudd og aktiviteter) det ikke er mulig å lånefinansiere.
  • Forsere investeringsprosjekter.
  • Ingen faktura for egenbetaling av SFO og barnehage i april.
  • Betale eksterne fakturaer fra næringslivet omgående fremfor på forfallsdato.
  • Tilby betalingsutsettelse for eiendomsskatt for 1. termin til alle med økonomiske utfordringer.
  • Sørge for at igangsatte planprosesser og andre saker ikke bremses opp, men holde hjulene i gang. Herunder også ny reguleringsplan for E6.

Rådmannen planlegger å presentere tiltakspakken i detalj i en egen sak for politikerne i Malvik i april.

– Administrasjonen vil jobbe videre med å belyse konsekvensene av disse tiltakene og presentere dette for politisk behandling i april. For en kommune på Malviks størrelse betyr en tiltakspakke av dette omfanget et betydelig beløp, sier rådmann Carl-Jakob Midttun.

Les forrige sak:
Mann i 60-årene bekreftet smittet

Malviking er koronasmittet - det er også en ansatt ved barneverntjenesten

Close