-1 °C Stjordal, NO
18/01/2020

Ledere gjør hverandre bedre

Nå ønsker nytt lederforum samarbeid med universitet

GODE TILBAKEMELDINGER: Per Morten Bjerkli fra Brødrene Bjerkli (fra venstre), Gunn Iren Svendsen fra Jobzone, Cato Wille og Bjørn Nagel Høgmo fra Verform, opplever at flere ledere i Værnesregionen føler det er nyttig å delta på møtene og samlingene som lederforumet i Værnesregionen tilbyr. GODE TILBAKEMELDINGER: Per Morten Bjerkli fra Brødrene Bjerkli (fra venstre), Gunn Iren Svendsen fra Jobzone, Cato Wille og Bjørn Nagel Høgmo fra Verform, opplever at flere ledere i Værnesregionen føler det er nyttig å delta på møtene og samlingene som lederforumet i Værnesregionen tilbyr.

Ledere i bedrifter møtes til utveksling av erfaringer og sammen tar de opp relevante tema. Nå skal etter hvert styringsgruppa i lederforum Værnesregionen inviteres inn hos Nord universitet på Tangen.

Neste samling hos lederforumet med et 60-talls navn på interesselisten er på Hjelseng Gård 29. august. Da blir HR-arbeid tema når minst et 40-talls daglige ledere og styreledere sammen søker økt kompetanse i egne bedrifter. Det er også spennende at styringsgruppa for lederforumet ved Cato Wille, nylig har vært i kontakt med Nord universitet og professor Wenche Aarseth for et samarbeid.

– Vi hadde oppstart i 2018 med omtrent 30 personer fra offentlig og privat virksomhet på første samling med tema strategi. Dette ble så godt mottatt at vi satte en dato for påfølgende møte med tema rekruttering. I mai i år gjennomførte forumet et møte med tema digitalisering. Tilbakemeldingene er gode, og nå er vi i dialog med Nord universitet med tanke på å etablere et samarbeid til felles nytte for lederforumets medlemmer og for Nord universitet sine studenter og lærekrefter, sier Cato Wille som har bakgrunn fra olje- og gassektoren i tidligere Statoil.

Med i ledergruppen for forumet er også Bjørn Nagel Høgmo fra bedriften Verform i Meråker.

Uformelt forum

Forumet som er etablert skal ha en uformell fremtoning med deltakelse fra ledere i små, mellomstore og store bedrifter i Værnesregionen. Også representanter fra offentlig virksomhet deltar. Styringsgruppen ønsker å dra veksler på erfaringer som deltakerne fritt kan dele for å gjøre arbeidsregionen i denne delen av Trøndelag enda mer attraktiv. Blant deltakerne er Per Morten Bjerkli, daglig leder hos Brødrene Bjerkli AS.

– Jeg ble deltaker etter en henvendelse fra Cato Wille, og har fra dag én opplevd bare positive erfaringer i forumet for ledere. Jeg har mottatt flere gode innspill fra andre, samtidig som jeg bidrar med egen erfaring, sier Per Morten Bjerkli.

Når pressen møter fire fra forumet på en kafé i Stjørdal sentrum, forteller Bjerkli gjerne hvorfor han finner et slikt nytt lederforum både relevant og spennende. Gunn Iren Berg Svendsen leder bedriften Job Zone i en stor arbeidsregion, og finner et slikt forum for ledere nyttig og interessant.

– Hva vil lederforumet oppnå med disse møtene fremover?

– Det er som nevnt å dele egne erfaringer med andre, og dermed bli bedre kjent og senke terskelen for å ta kontakt med hverandre for å utveksle erfaringer. Alle ønsker kompetanseheving i egen bedrift og alle kan bli bedre på sitt fagområde, sier Gunn Iren Berg Svendsen som har over 15 års erfaring med ledelse av egen bedrift.

Samarbeid med universitetet

Årets siste samling for lederforumet arrangeres 29. oktober på Nord universitet. Tema blir ledelse i vid forstand, med de muligheter som ligger i et samarbeid med universitetet. Cato Wille har noen forventninger til samarbeidet med Nord universitet i Stjørdal.

– Hva kan universitetet tilføre forumet for ledere?

– De kan bidra til å utvikle ledelsesferdigheter for lederforumets medlemmer. Det kan skje gjennom å tilby MBA til lederforumets medlemmer gratis, ved siden av jobb gjennom vanlig søknadsprosess. Tilbud om studentarbeid med master- og prosjektoppgave der problemstillinger defineres sammen med den enkelte bedrift eller bedriftsleder. De kan også tilby forskning på problemstillinger eller utfordringer som bedrifter eller bedriftsledere har, sier Cato Wille og Bjørn Nagel Høgmo.

De to vil gjerne oppnå enda større engasjement omkring lederforumet, og rekrutterer gjerne enda flere medlemmer og deltakere den kommende tiden.

Les forrige sak:
Jakob Rømo Skille (t.v.) og Karl Martin Rolstad får fast plass i Stjørdals-Blinks A-stall.
Juniorer får plass i A-stallen

18-åringene Rolstad og Skille hentes opp fra juniorlaget

Close