-6 °C Stjørdal, NO
02/12/2021

Spar Hegra uke 48
Header-Bingo-uten dato

– Legg ned museet og la NTE overta

Kommunedirektør Arne Ketil Auran sin innstilling er å legge ned museet i den første kraftstasjonen i Meråker, og si opp leieavtalen. Da vil NTE som eier få ansvaret for bygningen i forfall.(Arkivfoto)

Kommunedirektøren vil si opp å leie og legge ned den første kraftstasjonen Kopperå 1 som museum. Da vil NTE få ansvar for vedlikehold til 15 – 20 millioner. Eventuell riving må NTE søke Meråker kommune om.

– Det er sjelden kommunedirektøren legger følelser i sine saksframlegg, men dette er et forslag gitt med et tungt, men realistisk hjerte, skriver kommunedirektør Arne Ketil Auran i Meråker.

Hans innstilling er at kommunen legger ned museet, og sier opp leieavtalen om bygningen. Da overtar NTE ansvaret for Kopperå 1 med vedlikeholdsbehov anslått til 15 – 20 millioner.

– Uansvarlig prioritering

NTE tok opp hva som skal skje med kraftstasjonen med kommunen. Nå skal lokalpolitikerne i Meråker ta sin avgjørelse.

– Kommunedirektøren har vurdert denne saken som kompleks. Å legge ned museum er noe som nesten aldri skjer i Norge. Og kostnadene ved å istandsette Industrimuseet ved en eventuell overtakelse vil være urealistisk høye. 10-15 millioner uten moms som en engangsinvestering er på dette tidspunkt en uansvarlig økonomisk prioritering, skriver Arne Ketil Auran i innstillingen.

– Ikke museumsfaglig

Kommunedirektøren har kommet til den konklusjon at NTE, som eier av bygget, tydelig ønsker å avslutte kommunens leieavtale og rive bygningen.

NTE har skissert en formidling av industrihistorien i gjenstander plassert i monter, og på plakater.

– Dette er ingen erstatning av museet slik det framstår i dag. Den autentiske museumsformidlingen med å vise industrihistorien i dagens bygning kan aldri erstattes med plakater og gjenstander i glassbur. Kommunedirektøren har tydelig vurdert NTE sine skisser med formidling i plakater og annet som useriøse , og et frieri om en erstatning uten museumsfaglig forankring, skriver Arne Ketil Auran.

– Legg ned

Kommunestyret i Meråker vedtok 30. november 2020 å videreføre museene Pulden, Gilså og Industrimuseet i Stiftelsen Meråker-Musea.

Etter møter med NTE vil kommunedirektøren nå foreslå å si opp leieavtalen med NTE og at Industrimuseet i Kopperå legges ned og fjernes fra forslaget til museumsplan som skal behandles i Meråker.

Må søke om å rive

Følgen vil bli at NTE vil få full råderett over sin eiendom, og området ansees som tapt med tanke på autentisk museumsformidling.

Arne Ketil Auran peker i saksframlegget på at området hvor Kopperå 1 står er regulert med formål «bevaring museum». Og at en vedtatt reguleringsplan er et juridisk bindende dokument som kun kommunestyret kan oppheve.

Det vil si at NTE må søke kommunen hvis de vil rive den historiske kraftstasjonen i Kopperå.

Nå skal innstillingen behandles av lokalpolitikerne i Meråker.

Les forrige sak:
Kommunedirektør Tor Jakob Reitan. (Arkivfoto: Frank Skaufel)
Kriseledelsen møttes for å drøfte situasjonen. Dette er hva de kom fram til

Close