2 °C Stjørdal, NO
26/10/2021

Spar Hegra uke 43
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Legger midlertidig om skinnene

Jernbaneverket og Statens vegvesen samkjører prosjekter som berører vei og jernbane i tiden fremover. Bru for jernbane skal bygges både ved E14 og ved Medbroen gård.

 

Statens vegvesen har startet opp arbeidet med anleggelse av tunnel under jernbanen for biltrafikk og myke trafikanter mellom Ringvei nord og Innherredsveien ved Medbroen gård. I området pågår nå i første omgang forberedelser til midlertidig omlegging av jernbanen på stedet i regi av firma Grunnarbeid.

Rørsystemer skal ned i grunnen og midlertidig trase skal anlegges før skinner flyttes lengre øst i området ved Medbroen.

Delprosjektleder i Statens vegvesen for stjørdalsparsellen på E6 med ringvei nord, Lars Bjørgaard, sier firma Grunnarbeid har fått en totalentreprise på broarbeidene ved E14, Medbroen og bygging av kulvert for Avinor og Forsvaret sør av taxebanen på Værnes.

 

-Grunnarbeid har en felles entreprise på ringvei nord parsell A og E14 til brannstasjonen med utskifting av jernbanebro over E14. Nå pågår fylling og omlegging av spor i forbindelse med ny bro over ringvei nord. Jernbaneverket og NSB har togfri helg på Nordlandsbanen første helg i juni. Lørdag 4. til søndag 5. juni er skinnegangen steng og da skjer omlegging her. Vi kan sette Ringvei nord i trafikk i slutten på november i år, og slik får vi en avlastning på E 14 når arbeidene starter her. Kostnad på omlegging av spor ved Medbroen ligger på rundt 2 millioner kroner, sier Bjørgaard. Det er driftsavdelingen i JBV som har ansvar for kabler og skinner i området. Bjørgaard sier det blir gang og sykkelvei langs den nye Ringvei nord, der veien anlegges parallelt med Gammelverksgata. Det skal anlegges ny rundkjøring i Innherredsveien og ved Stokkan u skole som tilkobles Ringvei nord.

 

Jernbanen vil bli lagt tilbake i permanent spor rundt 1.oktober i år. All komplettering av parsell A Ringvei nord med beplantninger skal være ferdig til 15.juni neste år. BILDETEKST:Jan Erik Holten og Ola Kleven fra Grunnarbeid er i arbeid med omlegging av jernbanesporet øst for Medbroen gård. Her anlegger Statens vegvesen Ringvei nord med bro på jernbanen og nye rundkjøring ved Innherredsveien.


Les forrige sak:
Teveltunet i medvind

    Teveltune Fjellstue opplever stor omsetningsøkning. Tallene pr.1.mai forteller om […]

Close